LEEK - De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vond eind vorig jaar dat Avi C., die wordt verdacht van de moord op twee kinderen in Tolbert, geen hulp nodig had. Dat staat in een rapport dat de GGD maakte over het gezinsdrama in Tolbert. Daarbij kwamen de 2-jarige Daniël en zijn zusje Damaris (4) vorige week om.

Volgens het rapport van de GGD meldde Avi C. zich in 2004 bij de huisarts die hem doorverwees naar de GGZ. Het vooronderzoek daar werd doorlopen, maar uiteindelijk kwam de hulpverlening niet op gang. Avi kreeg op 23 december een brief waarin stond dat "de hulpvraag geen vervolg nodig had."

Uitgenodigd

Een woordvoerder van de GGZ-Groningen liet donderdag op Radio 1 weten dat de GGD een verkeerde voorstelling van zaken geeft in het rapport. Volgens de zegsman is Avi C. na verwijzing naar de GGZ tot vier keer toe uitgenodigd maar is hij nooit komen opdagen.

"Toen is overlegd dat hij zou worden uitgeschreven maar dat hij te allen tijde weer kon worden doorverwezen als dat nodig zou zijn", aldus de woordvoerder. "Ik bestrijd dat de GGZ steken heeft laten vallen."

Behuizing

Het gezin, de moeder, haar twee kinderen en haar 46-jarige vriend Avi, woonde sinds eind mei in een eenkamerwoning in Tolbert. De Sociale Dienst zou op 2 augustus een gesprek hebben over de kleine behuizing. Ook was een sociaal raadsman in beeld, die een verzoek van C. voor een grotere woning moest beoordelen. Die gaf een negatief advies vanwege een huurachterstand.

Oplossing

Daarnaast was er verscheidene malen contact met maatschappelijk werk, in verband met een dreigende woninguitzetting. Uit het rapport blijkt dat er een voorlopige oplossing werd gevonden, waarna het contact werd beëindigd.

Onderzoek

Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) werd medio juni 2005 door de biologische vader van de kinderen gebeld. Hij uitte zijn zorgen over de nieuwe partner van zijn ex-vrouw. Het AMK vond echter geen signalen van mishandeling. Het meldpunt nam de melding wel in behandeling, omdat een medewerker de achtergrond van de biologische vader kende. Op 25 juli kreeg de man te horen dat er een onderzoek zou komen.

De politie had volgens het rapport na 30 juni meerdere keren contact met het gezin naar aanleiding van het gedrag van de ex-partner van de moeder. Die zorgde verscheidene malen voor overlast. Er zijn bij de politie geen meldingen bekend van mishandeling van de kinderen. Het gezin was niet bekend bij de leerplichtambtenaar.

Onafhankelijk

Op de vraag of het drama in Tolbert voorkomen had kunnen worden, geeft het rapport geen antwoord. Dat moet nader onderzoek uitwijzen. Bureau Jeugdzorg Groningen doet inmiddels zelf onderzoek. Dat is intern en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk persoon, liet verantwoordelijk gedeputeerde I. Mulder van de provincie Groningen weten.

Het betreft een standaard onderzoek dat iedere provincie in geval van een calamiteit laat uitvoeren. Bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek zal ook de Inspectie Jeugdzorg betrokken worden. De provincie verwacht de uitkomst van het onderzoek binnen drie weken bekend te kunnen maken.

Vervolgonderzoek

De inspectie heeft de onderzoeksresultaten van Jeugdzorg Noord-Holland donderdag ontvangen. De moeder en haar twee kinderen woonden voor hun verhuizing naar Tolbert in Haarlem en hadden in 2004 contact met het bureau. Dat zag geen reden voor ondertoezichtstelling van het gezin en de moeder zag af van hulp op vrijwillige basis. De inspectie besluit volgende week of vervolgonderzoek nodig is.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) wil eerst alle onderzoeksresultaten afwachten voordat ze op de zaak reageert.