Gemeenten verwachten dit jaar ruim 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan vorig jaar. De inkomsten uit parkeerheffingen stijgen naar verwachting met 101 miljoen euro, wat een toename van 12,2 procent betekent.

Op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019 zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de totale inkomsten uit parkeerheffingen voor 2019 op 928 miljoen euro uitkomen.

De stijging van het bedrag komt voor 90 procent uit de Randstad. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht komt de stijging van de opbrengst gemiddeld op 22,5 procent, terwijl de opbrengst van andere gemeenten slechts 2,4 procent stijgt.

Opbrengst afvalstoffenheffing hoogste stijging

Van de gemeentelijke heffingen die het meest opbrengen, stijgen die uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. De baten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing nemen dit jaar met 5 procent toe tot 1,8 miljard euro. Dat is de grootste stijging na 2004.

De opbrengst was de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk, maar een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval brengt hier verandering in. Dat hangt weer samen met de verhoogde afvalstoffenbelasting die de Rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een verbrandingsinstallatie of stortplaats.

De ozb brengt in 2019 naar verwachting ruim 4,1 miljard euro in de gezamenlijke gemeentelijke laatjes. Dit is 4 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. De rioolheffing levert dit jaar 1,6 miljard euro op (+2,4 procent).

Opbrengst toeristenbelasting stijgt met kwart

Uit de cijfers blijkt verder dat de verwachte opbrengst uit toeristenbelasting met bijna een kwart omhoog gaat. Vooral de drie grote steden verwachten meer toeristen. De verdiensten uit parkeerheffingen stijgen met ruim 12 procent, met name dankzij dezelfde drie grote steden en Utrecht.

De wijziging van de Paspoortwet leidt tot een daling van de opbrengst uit secretarieleges. Doordat de geldigheid van reisdocumenten en identiteitskaarten in 2014 voor meerderjarigen is verlengd van vijf naar tien jaar, wordt het minder druk bij de stadskantoren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!