DEN HAAG - Minister Donner van Justitie heeft per direct een vacaturestop ingevoerd en een verbod op het verstrekken van opdrachten aan derden. Door de maatregelen zullen jaarlijks door natuurlijk verloop honderden banen bij justitie verdwijnen.

De vacaturestop levert op jaarbasis een bezuiniging op van enkele tientallen miljoenen en het verbod op het inhuren van uitzendkrachten en adviseurs brengt nog eens 20 miljoen euro in het laatje.

Bureaucratie

Donner, de voormalige informateur van het kabinet-Balkenende, geeft de aftrap voor de besparingen op de personeelskosten en het aanpakken van de bureaucratie die de coalitiepartijen CDA, LPF en VVD in het strategisch akkoord hebben vastgelegd. Nieuwe wervingsacties zijn uit den boze en lopende worden afgebroken.

De maatregel geldt voor het 'kerndepartement' in Den Haag en het ondersteunend personeel en management op hoofdkantoren elders in het land. De 'stop' geldt uitdrukkelijk niet voor uitvoerend personeel van het gevangeniswezen, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) valt ook buiten de ingreep, omdat voor deze dienst in het strategisch akkoord aparte bezuinigingen zijn opgenomen.

Kritisch

Het ministerie van Volksgezondheid kijkt voortaan kritisch naar het opvullen van vacatures. Er komt geen vacaturestop, aldus een woordvoerder, maar wanneer er een vacature ontstaat, moet door de leiding van het departement worden getoetst of het nodig is die op te vullen. Ook zal kritisch worden gekeken naar het in de arm nemen van adviesbureaus. Andere ministeries, zoals die van Onderwijs en Verkeer, hebben nog geen beslissing over een eventuele wijziging van het vacaturebeleid genomen.

Verbazing

De vakbonden reageren nogal verbaasd op de maatregelen bij justitie. "Dit is te voortvarend", aldus een woordvoerder van CNV Publieke Zaak. "Teleurstellend dat Donner niet wacht op het overleg met de Tweede Kamer of met de ambtenarenvakbonden", aldus de woordvoerder, die bezorgd is dat andere departementen deze handelwijze volgen.

De Abvakabo FNV is geschokt dat de minister niet tegelijk zegt welke taken zijn departement beëindigt. De achterblijvers moeten vooralsnog het werk van de vertrekkers erbij nemen, zo redeneert de vakbond.

"Deze kaasschaafmethode zet de kwaliteit van het werk gigantisch onder druk", reageert vice-voorzitter E. Snoey van de Abvakabo. De bond is ook teleurgesteld dat het ministerie op deze manier geen jongeren meer aantrekt: "dat leidt tot een verdergaande vergrijzing van overheidspersoneel".