AMSTERDAM - Ruim de helft van alle jongeren onder de vijftien jaar in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) is allochtoon, zo schrijft de Telegraaf.

Van de 16,1 miljoen Nederlanders zijn er op dit moment drie miljoen van buitenlandse afkomst. Dit aandeel zal de komende jaren fors stijgen als gevolg van geboorte, gezinshereniging en huwelijken met een bruid uit het land van herkomst. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS

"In vijf jaar tijd groeide het totaal aantal inwoners in ons land met ruim drie procent; het aantal niet-westerse allochtonen nam in die tijd met een kwart toe", aldus CBS-onderzoeker Joop Garssen in de Telegraaf. "Het aandeel allochtone jongeren is relatief groot. Zes op de tien kinderen in ons land is van buitenlandse afkomst."

Het CBS denkt dat de totale Nederlandse bevolking toeneemt van 16,1 naar 17,2 miljoen mensen in 2015. Het aandeel autochtonen groeit in die periode met 'slechts' 56.000 naar 13,2 miljoen. Het aantal allochtone Nederlanders zal met ruim een miljoen stijgen in diezelfde periode.