DEN HAAG - De Verenigde Staten willen ook met Nederland een bilateraal akkoord sluiten dat Amerikanen moet uitsluiten van vervolging door het Internationaal Strafhof. Amerikaanse ambassades zijn in een aantal 'sleutellanden' al begonnen met gesprekken over zo'n akkoord.

In Nederland is het zover nog niet, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Den Haag ,,informeel op de hoogte is gebracht'' van de Amerikaanse wens een bilateraal verdrag te sluiten.

Nederland zal zijn houding tegenover het Amerikaanse verzoek samen met andere EU- en NAVO-landen bepalen. Een land als Roemenië heeft al wel een bilateraal verdrag met de VS gesloten.

De EU is een groot voorstander van het Internationaal Strafhof dat sinds 1 juli in Den Haag is gevestigd, de VS zijn de belangrijkste tegenstander van het Hof. De Amerikaanse regering wil hoe dan ook voorkomen dat er ooit Amerikanen in het beklaagdenbankje van het Strafhof terechtkomen. Washington vreest politiek getinte aanklachten.

Ontheffing

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell kondigde onlangs al aan dat de VS bilaterale verdragen willen met allerlei landen om Amerikanen te vrijwaren van vervolging.

Eerder bereikte Washington een compromis met de Verenigde Naties over het Strafhof. De partijen kwamen overeen dat Amerikaanse militairen die deelnemen aan een VN-vredesmissie een jaar lang ontheffing krijgen van eventuele vervolging door het Hof. Door dat akkoord kon de VN-vredesmissie in Bosnië worden verlengd tot januari 2003.

Het Internationaal Strafhof is opgericht voor de vervolging van de ernstigste schendingen van de mensenrechten zoals oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid.