DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ziet geen mogelijkheden voor een extra snelle afhandeling van alle resterende 16.700 dossiers van asielzoekers die voor april 2001 in Nederland aankwamen. Dat heeft ze vrijdag in een brief laten weten aan de Tweede Kamer, die haar had opgedragen daarmee medio volgend jaar klaar te zijn.

De coalitiefracties CDA, VVD en D66 menen dat ze dit kan bereiken door tijdelijk extra personeel aan te trekken om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te ondersteunen. Maar Verdonk zegt nu om diverse redenen niet verder te kunnen gaan dan haar toezegging van eind juni om er alles aan te doen de dossiers bij de IND voor 1 juli 2006 af te ronden en de zaken bij de rechtbanken uiterlijk aan het einde van dat jaar.

Geen garanties

Dat betekent dat de betrokken (ex-)asielzoekers daardoor ongeveer een halfjaar eerder dan gepland weten waar ze aan toe zijn. Verdonk herhaalt echter dat ze ook voor die versnelde afhandeling geen garanties kan geven. Als vreemdelingen namelijk herhaalde asielaanvragen of nieuwe reguliere aanvragen indienen, zal hun dossier niet kunnen worden afgehandeld.

Ook aan het inzetten van extra medewerkers zitten volgens de VVD-bewindsvrouw haken en ogen. Werving, selectie en opleiding kosten tijd, die deels ten koste gaat van de behandeling van de zaken. Ook wijst Verdonk erop dat de IND het al zo druk heeft dat verdere belasting ertoe kan leiden dat de zorgvuldigheid bij de uitvoering van andere taken in het geding komt. De versnelde afhandeling van circa zes maanden vergt van de IND al "het maximale".

Grenzen

Ook zitten er volgens de minister grenzen aan wat er mag worden gevraagd van de vreemdelingenkamers, die de asielzaken behandelen. Vreemdelingen die niet tot de groep van 16.700 behoren, mogen niet de dupe worden van een extra snelle afhandeling van die groep, aldus Verdonk.

D66-fractievoorzitter Dittrich, die de motie voor de extra snelle afhandeling van de dossiers had ingediend, was niet bereikbaar voor commentaar. VVD-Tweede-Kamerlid Visser, die de motie samen met het CDA steunde, reageerde teleurgesteld op de jongste brief van Verdonk. Aan de andere kant kan hij zich de motivering van de minister wel voorstellen.

Uitstervend vak

Een extra versnelde afhandeling van de zaken zou ook gevolgen hebben voor organisaties die zich met de terugkeer van de vreemdelingen bezighouden, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de marechaussee. "Die heb je niet aan een touwtje", zei Visser. Ook is hij erachter gekomen dat er bij de IND nog maar relatief weinig mensen zijn die de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) kennen. De nieuwe tijdelijke krachten zouden dan moeten worden opgeleid voor een "uitstervend vak".