DUBAI - Op het internet is vrijdag een verklaring verschenen waarin een terreurgroep Nederland opnieuw waarschuwt voor een aanslag. De extremistische islamieten dreigen van Amsterdam een "hel" te maken.

"Onze volgende aanvallen zullen een hel zijn voor de vijanden van God. Zij zetten een bloedige oorlog in gang tegen diegenen die de ongelovige Amerikanen in de regio steunen", aldus de groepering die zegt aan al-Qaeda gelieerd te zijn. De Brigades Abu Hafs al-Masri bedreigt ook Italië en Denemarken, die troepen hebben in Irak.

"Onze volgende beloftes zullen tot uitdrukking worden gebracht in het hart van de Europese hoofdsteden, in Rome, in Amsterdam en in Denemarken van wie soldaten nog altijd in Irak zijn gestationeerd, hun Amerikaanse en Britse meesters dienend", ging de tekst verder. De groepering richtte zich in het bijzonder op de Italiaanse premier Berlusconi. Rome heeft 3000 militairen gestationeerd in Irak.

Waarschuwing

Eerder deze week was er ook al een waarschuwing van de radicale beweging op internet gepubliceerd waarin ook Nederland werd bedreigd. De brigades claimden ook de aanslagen van 7 en 21 juli in Londen en de aanslagen van maart vorig jaar in Madrid en november 2003 in Istanbul.

Naar aanleiding van de eerdere waarschuwing aan het adres van Nederland liet de Nationaal Coördinator Terreurbesrijding (NCTb) weten alert te blijven maar geen extra maatregelen te nemen. "We volgen op de voet wat er gebeurt", stelde een woordvoerder. "Als er aanleiding toe is, dan volgt onmiddellijk actie. Maar die is er nu niet."

Hij wees erop dat Nederland al vaker is genoemd in boodschappen op internet. "Het is moeilijk die uitingen te duiden. Ze komen er op maar ze gaan er ook vaak snel weer af. We houden het goed in de gaten."