De rechtszaak tegen Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is woensdag van start gegaan. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

woensdag 12 december om 16:57
De volgende zitting is op 8 maart. Dat is weer een inleidende zitting.
woensdag 12 december om 16:56
Ook zijn er volgens de rechter voldoende aanwijzingen dat Nicky een niet-natuurlijke dood is gestorven. Ook in dit geval ziet de rechter voldoende ernstige bewaren. Jos B. blijft dus vastzitten in voorlopige hechtenis.
woensdag 12 december om 16:54
De rechter gaat nu in op voorlopige hechtenis. De voorzitter van de rechtbank zegt dat deskundigen vaststellen dat er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik. Ook had Verstappen kleding binnenstebuiten aan. Ook dat wijst op misbruik. Daarnaast zijn de DNA-sporen van verdachte aangetroffen op de onderbroek en geeft de man daar geen verklaring voor. "Er zijn dus voldoende ernstige bewaren voor misbruik."
woensdag 12 december om 16:51
Nu het verzoek van de officier over het laten opstellen van een 3D-DNA-model door het NFI. Dit wordt toegestaan.
woensdag 12 december om 16:49
De rechtbank is nu ook aanwezig en de zitting wordt hervat. Eerst worden de onderzoekswensen besproken. Roethof wil het hele dossier digitaal aangeleverd krijgen. De rechter wijst erop dat de advocaat al eerder verzoeken heeft gedaan aan het OM om stukken toe te voegen en dat is gehonoreerd. Andere stukken heeft hij volgens de rechter niet gespecificeerd en het is daarom logisch dat deze niet zijn toegevoegd. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.
woensdag 12 december om 16:44
Ook die zijn inmiddels weer in de zaal. Ook nu kijkt Jos B. de moeder van Verstappen niet aan. Ze riep hem vlak voor de onderbreking boos toe haar aan te kijken.
woensdag 12 december om 16:43
We mogen de zittingszaal inmiddels weer in. Roethof heeft weer plaatsgenomen, maar het is nog wachten op de nabestaanden en de verdachte.
woensdag 12 december om 16:39
Inmiddels loopt de geplande tijd van de uitspraak wat uit. Dat is vaker in dit soort zaken.
woensdag 12 december om 16:36
De DNA-sporen aangetroffen op het lichaam van Verstappen zijn volgens Roethof geen dadersporen. Het OM denkt daar logischerwijs anders over. Ze wijzen erop dat het om achttien DNA-sporen in de onderbroek van de jongen gaat. Daarnaast heeft Jos B. toegegeven dat hij kinderporno heeft gedownload. Dit werd aangetroffen op de harde schijf van zijn computer. Het is ook een van de verdenkingen die hem ten laste wordt gelegd.
woensdag 12 december om 16:33
Gerald Roethof vindt dat zijn cliënt zijn proces in vrijheid moet kunnen afwachten. Er zijn in zijn ogen onvoldoende bezwaren om de man langer vast te houden. Hij wees erop dat er geen definitieve doodsoorzaak is vastgesteld en daarom de vraag gesteld moet worden of er überhaupt sprake was van een misdrijf.
woensdag 12 december om 16:28
Volgens de planning wordt er over vijf minuten uitspraak gedaan over de voorlopige hechtenis van Jos B. De rechter moet oordelen of er voldoende bezwaren zijn om de man langer vast te houden. Volgens het OM zijn er voldoende aanwijzingen dat de man betrokken is geweest bij het seksueel misbruik dan wel doden van de jongen.
woensdag 12 december om 14:33
De uitspraak over de voorlopige hechtenis is om 16.30 uur.
woensdag 12 december om 14:30
Het OM mag op zijn beurt weer reageren, maar houdt het kort. Ze blijven erbij dat er voldoende bewijs is om Jos B. vast te houden.
woensdag 12 december om 14:24
Roethof: "Ik wil nog ingaan op het verleden van cliënt. Het OM zegt dat er een overeenkomst is, maar er is geen DNA aangetroffen op geslachtsdeel van Verstappen. In de tijd dat cliënt de jongens in 1984 en 1985 heeft betast was hij een jonge man. Ik wil het niet goed praten, maar hij was toen begin twintig. In de loop van de jaren heeft hij zich weten te beheersen."
woensdag 12 december om 14:12
Roethof mag op zijn beurt weer reageren en doet dat direct. Hij maakt nogmaals duidelijk alle stukken te willen en dat deze op zijn kantoor zullen blijven.
woensdag 12 december om 14:09
De officier zegt dat als er DNA wordt aangetroffen in de onderbroek van een onbekende man bij een jongen, dan betekent dit dat het tegen zijn zin is gebeurd. "En ook nog eens DNA van deze man die al eerder jongens op deze manier heeft betast. Volgens ons zijn er voldoende bezwaren om Jos B. vast te houden en is de kans op vluchtgevaar evident."
woensdag 12 december om 14:07
Officier: "Nicky is omgekomen door zuurstoftekort. Op welke manier weten we niet precies en kunnen we ook niet meer achterhalen."
woensdag 12 december om 14:06
"Een man die niet aan het DNA-onderzoek heeft meegedaan en zonder enige mededeling aan zijn familie is vertrokken naar het buitenland", gaat de officier verder. "Gevlucht! Hij kwam ook niet terug voor de begrafenis van zijn moeder die hij zo liefhad."
woensdag 12 december om 14:04
Officier: "En dan kiest deze man ervoor niet een verklaring af te leggen, maar om te zwijgen op aanraden van zijn advocaat. Een man van wie zijn DNA wordt gevonden op de onderbroek van Verstappen. Een duidelijke aanwijzing dat er een zedendelict heeft plaatsgevonden. En dan ook nog eens het DNA van een man die eerder twee jonge jongens in hun onderbroek heeft gegrepen. Een man die in 2001 tegenover de politie verklaart zich aangetrokken te voelen tot jonge jongens. En een man die kinderporno op zijn computer had staan."
woensdag 12 december om 13:59
Officier: "Er zijn geen zeventien, maar 21 DNA-sporen op het lichaam van Verstappen aangetroffen van verdachte. Achttien daarvan op de onderbroek. Dit zit aan de zijkanten, de voor- en achterkant en de binnenkant van de onderbroek. Er is geen sprake van contaminatie durven wij als OM te stellen."
woensdag 12 december om 13:57
Officier: "Ook voor een natuurlijke dood zijn geen aanwijzingen. Het tegenovergestelde is waar. Hij was kerngezond, heeft geen zelfmoord gepleegd en jongens van elf gaan niet zomaar dood. Nicky is een niet-natuurlijke dood gestorven. Ook is er wel degelijk letsel geconstateerd. Twee deskundigen hebben gezegd dat er mogelijk sprake was van verstikking."
woensdag 12 december om 13:54
Officier: "Een seksueel misdrijf kan bijvoorbeeld ook worden bewezen zonder het aantreffen van sperma. Daarnaast klopt het dat er in 2008 een NFI-rapport is opgesteld over het aangetroffen DNA op het lichaam van Verstappen. Dat rapport is geschreven toen nog niet bekend was wie de donor was en of er sprake was van contaminatie. Dat weten we nu wel. Dat was niet het geval."
woensdag 12 december om 13:51
Officier: "Dan over het opheffingsverzoek. Volgens ons zijn er voldoende bezwaren. De raadsman heeft tot twee keer toe de rechtbank opgeroepen afstand te bewaren. Dat juichen wij van harte toe. En ja, er zijn een aantal punten die onduidelijk zijn, maar er zijn voldoende aanwijzingen. Ik ga niet in op details, maar wel op de grote lijnen."
woensdag 12 december om 13:49
Officier: "De advocaat wil dus het volledige dossier, maar ook stukken die niet relevant zijn. Zoals DNA-sporen die uitgesloten zijn. Wij zien de relevantie hier niet van in. De rest mag meneer Roethof op het politiebureau van Amsterdam bekijken op tijden die hem misschien niet altijd uitkomen. Maar wij willen voorkomen dat stukken in de media belanden, zoals al is gebeurd. En daarbij willen we niet met een beschuldigende vinger naar iemand wijzen."
woensdag 12 december om 13:45
De officier wil duidelijk maken wat Roethof allemaal al wel heeft. Zoals het volledige dossier over NN2, de naam die verdachte Jos B. kreeg. Ook het volledige forensische rapport zou zijn overhandigd "al ontbreken er inderdaad nog een paar dingen", aldus de officier. "De advocaat heeft ons inziens dus niet veel te klagen."
woensdag 12 december om 13:42
De officier wil eerst reageren op de onderzoekswensen van Roethof. Die wil dus het hele dossier inzien en ook digitaal aangeleverd krijgen zodat hij ze op kantoor kan bekijken.
woensdag 12 december om 13:40
De zitting wordt weer hervat. Het OM zal nu reageren op het opheffingsverzoek van Roethof.
woensdag 12 december om 13:17
woensdag 12 december om 13:03
We onderbreken voor een pauze tot 13.30 uur.
woensdag 12 december om 13:03
Roethof sluit af met de woorden dat de voorlopige hechtenis moet worden opgeheven. Hij bedankt de voorzitter voor de tijd die hij heeft gekregen.
woensdag 12 december om 13:01
Ook het zedenverleden van Jos B. mag volgens Roethof niet meespelen met de beslissing om hem langer vast te houden. Het bezit van kinderporno is wel een van de verdenkingen.
woensdag 12 december om 12:57
"Maar waarom legt cliënt dan geen verklaring af", stelt Roethof de vraag hardop. "Waarom schreeuwt hij niet van de daken dat hij onschuldig is? Maar zo werkt het niet. Straks wordt zijn verklaring verkeerd uitgelegd. Zwijgen is een elementair recht."
woensdag 12 december om 12:54
Roethof gaat nu in op veronderstelde vluchten door Jos B. Zijn advocaat zegt dat hij inderdaad is vertrokken naar Frankrijk, maar dat hij zich vaker heeft teruggetrokken. De advocaat koppelt het aan het in het bejaardenhuis plaatsen van zijn moeder, waar Jos B. blijkbaar bij inwoonde. "Hij is gewoon verder gegaan", aldus Roethof. Het was de familie van Jos B. echter die hem opgaf als vermist.
woensdag 12 december om 12:47
Roethof noemt als ander voorbeeld het staande houden van Jos B. door een agent in de nacht van 10 op 11 augustus. Dit gebeurde drie kwartier voor het verplaatsen van het lichaam van Verstappen. "Mogelijk heeft de agent het DNA van cliënt overgebracht op het lichaam", legt de advocaat uit.
woensdag 12 december om 12:45
Roethof: "Er wordt aan mijn cliënt gevraagd om uitleg, maar waarom? Hij is een persoon die in de buurt woonde en zich bezighield met scouting. DNA kan makkelijk op spullen terechtkomen. Door je handen af te drogen aan een handdoek en een volgende persoon doet dat ook en zie daar contaminatie (vermenging, red)."
woensdag 12 december om 12:42
Roethof: "Je kunt je inderdaad afvragen hoe die sporen van mijn cliënt daar komen, maar die anderen dan? En daarnaast, wat zeggen sporen over een delict?" De advocaat haalt nu het artikel in De Telegraaf van afgelopen weekend aan waarin wordt gesproken over het aantreffen van zeventien DNA-sporen. "Ik ben benieuwd op basis waarvan deze conclusie wordt getrokken, maar ik ben ook blij dat er in staat dat het niet om dadersporen gaat", aldus Roethof. "Door een deskundige van het OM nota bene."
woensdag 12 december om 12:38
Roethof: "Nu de koppeling tussen Nicky Verstappen en mijn cliënt. En dan kom ik weer terug op het dossier. Zo is er DNA gevonden, onder andere met een speciaal soort folie. Het is wel goed om duidelijk te maken dat deze folie bedoeld is om vezels veilig te stellen en geen DNA. Er is inderdaad DNA aangetroffen van cliënt op de onderbroek van Verstappen, maar er is op andere plekken ook DNA van drie anderen gevonden. Oké, meer van mijn cliënt, maar wat maakt hem schuldiger dan die anderen?"
woensdag 12 december om 12:34
"Nu een paar opmerkingen over mijn client", aldus Roethof, die duidelijk maakt op twee derde van zijn pleidooi te zitten. De rechtbank laat weten dat hij door mag gaan met zijn verhaal.
woensdag 12 december om 12:32
Roethof herhaalt maar weer eens dat deze zaak van een afstand moet worden bekeken en er niet vanuit moet worden gaan dat Verstappen wel door een levensdelict is omgekomen.
woensdag 12 december om 12:28
Goed om op te merken is dat het standpunt van de verdediging is dat wordt verkondigd. Dit zijn opmerkingen van de advocaat van Jos B. en mogelijk is het OM van mening dat Verstappen wel aantoonbaar een niet-natuurlijke dood is gestorven. Zij komen straks nog met een repliek waarom Jos B. in hun ogen wel vast moet blijven zitten.
woensdag 12 december om 12:25
Roethof: "Geen van de deskundigen die naar het lichaam van Verstappen hebben gekeken durven een doodsoorzaak vast te stellen. Zij kunnen dingen niet uitsluiten, maar mijn standpunt is dat zonder duidelijke aanwijsbare doodsoorzaak er niet kan worden uitgegaan van doodslag."
woensdag 12 december om 12:21
"Dan nu de doodslag", aldus Roethof. "Het idee is dat jongens niet zomaar overlijden, maar het gebeurt. Roethof onderbreekt even omdat hij continu fluisteren achter hem hoort, terwijl hij aan het praten is. Het is de plek waar de nabestaanden zitten. De rechter vraagt of het rustig kan blijven.
woensdag 12 december om 12:19
Roethof: "De nachtmerrie van mijn cliënt moet worden beëindigd. Ook al is dit misschien raar om te zeggen in een zaak met een dodelijk slachtoffer en nabestaanden."
woensdag 12 december om 12:17
Verstappen is gevonden met zijn onderbroek binnenstebuiten, hetzelfde geldt voor zijn pyjamabroek die hij aanhad en hij had een ontbloot bovenlijf. Roethof noemt dit zeker opmerkelijk, maar nog steeds geen bewijs voor seksueel misbruik.
woensdag 12 december om 12:15
Roethof sluit concluderend af. "Er zijn onvoldoende aanwijzingen, vandaag, om uit te gaan van seksueel misbruik."
woensdag 12 december om 12:11
Roethof: "Er is niet genoeg onderzoek naar gedaan. Er zijn aanwijzingen, maar dat zijn verdenkingen. En als je iemand daarop wilt vasthouden, is dat te weinig."
woensdag 12 december om 12:09
Er worden nu sommige details besproken die wij niet allemaal opschrijven in het liveblog. Er is in ieder geval een aanwijzing dat Verstappen seksueel zou zijn misbruikt.
woensdag 12 december om 12:07
Roethof: "Nu het seksueel misbruik. Weer een beladen punt en beladen onderwerp. Ik moet een aantal pijnlijke punten uit het dossier bespreken. Laat ik eerst zeggen wat er niet is: sperma. Niet op of in het lichaam. Dus waarom dan denken aan misbruik? Ik kan die vraag deels zelf beantwoorden. Het gaat om de omstandigheden waarin hij is aangetroffen."
woensdag 12 december om 12:04
Roethof: "We kunnen niet vaststellen hoe laat die jongen is overleden. Nu niet duidelijk is wanneer Nicky is overleden en dat hij heeft gezegd dat hij zou gaan weglopen, dan kan je niet zeggen dat hij is ontvoerd."
woensdag 12 december om 12:02
Roethof: "We komen nu bij een lastig punt. Het gaat om een rapport van een patholoog", legt Roethof uit. Een forensisch patholoog is iemand die het lichaam onderzoekt na het overlijden van een persoon. Roethof maakt duidelijk wanneer Verstappen is overleden. De jongen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998. Hij werd de volgende avond dood gevonden.