DEN HAAG - Fractievoorzitter Herben van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wil op korte termijn zijn voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie neerleggen. Hij zei dit donderdag in een interview met de Haagsche Courant.
LPF

Volgens Herben was het altijd al de bedoeling dat hij de functie alleen tijdelijk zou vervullen.

Niet elegant

Vice-fractievoorzitter Hoogendijk van de LPF vindt de manier waarop fractieleider Herben zijn functie wil neerleggen "niet elegant." Herben was de afgelopen dagen, terwijl hij op vakantie was in Italië, het mikpunt van kritiek van fractieleden en partijgenoten.

"Ik had dat liever anders gezien", aldus Hoogendijk donderdagmiddag. Woensdagavond is hij in een lang gesprek door Herben op de hoogte gesteld van diens plan om het bijltje erbij neer te gooien.

Herben heeft hem gevraagd om samen met fractiesecretaris Eerdmans een plan uit te werken voor een roulerend fractievoorzitterschap.

Rouleren

Hoogendijk zegt zelf wel wat te zien in een roulerend voorzitterschap. Hij denkt aan een constructie waarbij de fractie elk parlementair jaar van voorzitter wisselt. "Dan komt uit de fractie of uit de bewindslieden uiteindelijk wel iemand naar voren die de politiek leider van de partij wordt."

Opvolging?

Hoogendijk wil nog geen namen noemen van mogelijke kandidaten voor het fractievoorzitterschap. "Het plan moet eerst nog uitgewerkt worden in het fractiebestuur. Over een dag of twaalf komt het in de voltallige fractie."

In de wandelgangen circuleren de namen van de Kamerleden Van As, Eerdmans, Wijnschenk, De Jong en Hoogendijk zelf als kandidaat-opvolgers van Herben.