DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft maandagmiddag het kabinet Balkenende beëdigd. Daarna volgde de traditionele presentatie van de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch.

Aankomend premier Balkenende was maandagmorgen na het constituerend beraad van het komende kabinet naar koningin Beatrix vertrokken om zijn eindverslag te overhandigen.

Stabiel

De kersverse premier Balkenende verwacht een stabiel kabinet van CDA, LPF en VVD. "De voorwaarden om te komen tot stabiliteit zijn aanzienlijk beter dan wel is gesuggereerd", zei Balkenende maandagmiddag tijdens een persconferentie.

Twijfels

De twijfels over de stabiliteit, die zondagavond nog werden geuit door Balkenendes voorganger Kok, hebben volgens de nieuwe minister-president geleid tot grote eensgezindheid bij de bewindslieden om de vier jaar vol te maken. Balkenende benadrukte enkele malen dat de ministers en staatssecretarissen vastbesloten zijn als team te opereren.

Ook twijfels die Kok uitte over het sociale beleid van het nieuwe kabinet, pareerde Balkenende. "Dat beeld spreekt me absoluut niet aan." Hij noemde als voorbeeld het nieuwe WAO-beleid, waarbij de mensen die geen kansen meer hebben op de arbeidsmarkt "beter worden bediend." Ook wees de nieuwe premier op de inkomensafhankelijke toeslag in het nieuwe zorgstelsel.

Vernieuwing

De stijl van regeren zal anders zijn dan onder paars, aldus Balkenende: "De vernieuwing zit in de lucht." Hij wees erop dat het regeerakkoord, dat niet alleen het kabinet maar ook de fracties in de Tweede Kamer bindt, minder gedetailleerd is dan in het verleden en dat er dus meer ruimte is voor de partijen om zich kritisch op te stellen tegenover de regering.

Het torentjesoverleg, waarbij de fractieleiders van de regeringspartijen wekelijks overleggen met de minister-president, behoort tot het verleden.

Besloten beëdiging

De beëdiging door de koningin van het nieuwe kabinet blijft wat Balkenende betreft ook in de toekomst besloten. "Daar ben ik een groot voorstander van." Over de gesprekken tussen de kersverse bewindslieden en de koningin wilde Balkenende niet meer kwijt dan dat die 'genoeglijk' zijn geweest.

Het kabinet vergadert dinsdag over de regeringsverklaring. Daarna volgt vrijdag een debat hierover met de Tweede Kamer.

/NIEUWSBalkenende op bezoek bij Beatrix