DEN HAAG - Aankomend premier Jan Peter Balkenende heeft zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan koningin Beatrix. De CDA-leider heeft de vorstin geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de kabinetsformatie. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Traditionele foto

Balkenende heeft zijn kabinet rond. Hij voerde zaterdag de laatste gesprekken met aankomende bewindslieden. Na 68 dagen formeren is het maandag de grote dag voor Balkenende en 'zijn' toekomstige ministers en staatssecretarissen. Koningin Beatrix zal het centrumrechtse kabinet van CDA, LPF en VVD dan beëdigen in Paleis Huis ten Bosch. Aansluitend presenteert de nieuwe regering zich buiten op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele foto.

Beëdiging

De bewindspersonen melden zich 's morgens op het ministerie van Algemene Zaken voor het constituerend beraad. Tijdens dit overleg zeggen ze toe zich aan het regeerakkoord te houden en stemmen ze in met het eindverslag van formateur Balkenende.

Korte vakantie

Na de beëdiging gaan Balkenende en de andere ministers naar hun nieuwe werkplek. Daar krijgen ze de portefeuilles officieel overgedragen door de vertrekkende paarse ministers.

Dinsdag is de eerste ministerraad onder leiding van Balkenende in de Trêveszaal. Het centrumrechtse kabinet buigt zich dan over de regeringsverklaring. Later in de week vindt het debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring plaats, waarin het nieuwe kabinet zich aan het parlement zal presenteren.

De nieuwe ministers en staatssecretarissen kunnen daarna nog van een korte vakantie genieten, voor ze zich moeten storten op de begroting voor 2003, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.