DEN HAAG - D66 is er niet in geslaagd meer geld van de ministers Donner (Justitie) en Hoogervorst (Volksgezondheid) los te krijgen voor de uitbreiding van de verstrekking van heroïne aan langdurig verslaafden.

Het CDA en de VVD waren niet bereid Donner te dwingen hier structureel geld voor uit te trekken.

Extra

De bewindspersonen hielden vast aan hun stelling dat zij niet meer dan 6 miljoen euro voor drie jaar beschikbaar hebben om bijna duizend extra verslaafden te behandelen. Eerder berekende de begeleidingscommissie van het al bestaande project dat voor die uitbreiding 12,6 miljoen euro nodig is.

Dit betekent dat de gemeenten flink moeten meebetalen. De gemeenten waren wel bereid mee te betalen, maar dat het zo veel zou zijn, valt ze tegen. Het gros dreigt daardoor af te haken, waarschuwen zij.

Structureel

Hoogervorst gaf op aandringen van de Kamer aan wel bereid te zijn met de 27 gemeenten die aan het heroïneproject willen meedoen te zoeken naar mogelijkheden om dit structureel te financieren.

Hij beloofde de Kamer nog voor de behandeling van de begroting voor 2006 over de resultaten te informeren, maar gaf aan er zelf weinig vertrouwen in te hebben. "Het zal niet makkelijk worden", waarschuwde hij.

Aanspreken

Mocht het hem niet lukken, dan wil Tweede-Kamerlid Van der Laan (D66) dit najaar wederom de begroting van Donner aanspreken. Ze rekent dan op de steun van de VVD en de PvdA. De PvdA doet wel mee. VVD-justitiewoordvoerder Weekers voelt daar in eerste instantie niets voor, maar wil dat te zijner tijd nog wel eens bestuderen.