BRUSSEL - De Belgische minister Vandenbroucke van Sociale Zaken gaat werken aan meer opvangcentra voor bejaarden in de zomer. Nu laten elk jaar honderden families voorafgaand aan hun vakantie inwonende ouders of grootouders achter in ziekenhuizen, om ongestoord op reis te kunnen gaan.

Vandenbroucke vindt dit een vorm van onverantwoord gebruik van ziekenhuisbedden.

In België wonen naar verhouding nog veel bejaarden in bij hun kinderen, zeker in het Franstalig landsgedeelte. Dat is een gevolg van de hoge kosten voor verblijf in bejaardentehuizen. Ook wonen veel grootouders in bij hun tweeverdienende kinderen om overdag voor de kleinkinderen te zorgen.

Vandenbroucke wil nu met de regionale overheden, verantwoordelijk voor bejaardenzorg, praten over het vrijmaken van middelen om in de zomer te zorgen voor betere tijdelijke opvang, om de zogeheten 'oma'- of 'opadumping' in ziekenhuizen tegen te gaan.