DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, PvdA, VVD en SGP steunt het kabinetsbesluit om de bijdrage met maximaal 25 militairen aan de NAVO-trainingsmissie in Bagdad met een half jaar te verlengen. De SP was tegen de verlenging. De andere fracties waren niet aanwezig bij het debat donderdagochtend.

Sinds februari zijn dertien Nederlandse militairen en een tolk aanwezig in Bagdad om daar Iraaks kader te trainen. De tien Nederlandse marechaussees die als beveiligers mee zouden gaan, houdt Defensie nog paraat in Nederland, aldus minister Kamp van Defensie. Zij worden eventueel ingezet als ook andere NAVO-landen hun bijdrage aan de de missie verhogen.

Tot nu toe bestaat de trainingsmissie nog maar uit 110 militairen uit zestien NAVO-landen. Echt veel heeft ze nog niet bereikt, gaf Kamp toe.