DEN HAAG - Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft zijn eerste pakket maatregelen voor schonere lucht in Nederland door de Tweede Kamer geloodst. Wel moet hij over drie weken in een brief aan de Kamerleden zijn plannen verder verduidelijken.

PvdA-Kamerlid Samsom dreigde woensdag in het debat het plan van Van Geel te blokkeren. Heikel punt is voor hem de zogenoemde saldobenadering in het voorstel, waarbij de luchtvervuiling op de ene plek iets mag stijgen wanneer de luchtkwaliteit op een andere plek verbetert. Wanneer het Rijk aan deze regeling geen paal en perk stelt, begeeft Nederland zich op een "uiterst glibberig pad", vindt Samsom. Hij eiste daarom dat Van Geel de regeling "dichtschroeit" met een lijst van concrete projecten.

Vertrouwen

De staatssecretaris moest in het debat het nodige uit de kast trekken om het vertrouwen van de Kamerleden te krijgen. Het huidige pakket maatregelen, met onder meer een subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters in bestaande dieselauto's, gaat voor de meeste fracties niet ver genoeg.

Fiscale maatregelen

In de aanloop naar Prinsjesdag volgt deel twee van de aanpak, zo benadrukte Van Geel herhaaldelijk. Het gaat dan om de fiscale maatregelen. De Kamer zette de staatssecretaris onder druk in de hoop hem een uitspraak over verhoging van de dieselaccijnzen te ontfutselen. Maar de bewindsman liet zich niet uit zijn tent lokken om de tevredenheid van de Kamerleden te kunnen oogsten. "Een olifant eet je in plakjes. De fiscale lijn komt bij het belastingplan."

D66-Kamerlid Van der Ham gaf hem voorlopig het voordeel van de twijfel. Al zegde hij de staatssecretaris wel alvast de wacht aan. "Ik reken op resultaat. Zo niet, dan heeft u een probleem."