DEN HAAG - Het aantal kinderen dat te dik is, neemt nog steeds toe. De stijging is het sterkst bij 14-jarige meisjes. Tussen 1997 en 2003 nam het aantal te zware meisjes toe van ruim 9 naar bijna 16 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van TNO.

het Voedingscentrum bracht een deel van het TNO-onderzoek, dat deze zomer verschijnt, al naar buiten bij de publicatie van het nieuwe tijdschrift SMAK, bestemd voor ouders van kleine kinderen.

De cijfers van TNO wijzen erop dat in de onderzochte periode het aantal gevallen van overgewicht veel sterker is gestegen dan in de jaren tachtig en negentig.

De gegevens over het lichaamsgewicht van kinderen zijn afkomstig van elf GGD's in het hele land. Die houden het gewicht bij van alle kinderen in een bepaalde klas of groep in hun regio. Volgens het Voedingscentrum zijn de cijfers representatief voor heel Nederland.