NIAMEY - Bijna een miljoen mensen in Niger heeft door uitzonderlijke droogte dringend voedselhulp nodig. Hulpverleningsorganisaties vrezen het ergste. De Verenigde Naties voorzien een massale sterfte als er niet snel hulp komt.

Zelfs indien er voldoende hulp komt dan is het gevaar nog niet afgewend. Het vervoer naar en de distributie in de volledig door land omsloten West-Afrikaanse republiek is een kolossale opgave.

Onderhandeling

De vertegenwoordiger van het Wereldvoedselprogramma in Niger, Gian Carlo Cirri, zei woensdag dat "het een race tegen de klok is". Cirri zei in onderhandeling te zijn met een land aan de West-Afrikaanse kust over levering van rijst. Dat is geen traditioneel voedsel in Niger, maar de traditionele gewassen zijn vrijwel uitgeput.

De hulp is in eerste instantie van nu tot in september het hardst nodig voor naar schatting 800.000 van de zeker 3,6 miljoen inwoners die dit jaar het meest lijden onder het tekort aan voedsel.

Extreme droogte

Het land in de Sahel telt twaalf miljoen inwoners. Bij normale neerslag lijden jaarlijks 1,2 miljoen mensen aan een tekort aan voedsel. Dit jaar is de situatie rampzalig als gevolg van extreme droogte en sprinkhanen. De zaai- en oogstperiode die nu begint, wordt reeds bedreigd door dezelfde plagen.

De speciale coördinator voor noodhulp van de VN, Jan Egeland, zei afgelopen maand al dat er buiten de steden vrijwel niets meer te eten is. Hij sprak van "de prominentste vergeten en veronachtzaamde noodsituatie in de wereld". Volgens hulpverleners sterven er zelfs in opvangcentra waar enige hulp beschikbaar is, al zeker vijf tot tien kinderen per week aan honger of aan kleine infecties waar ze geen weerstand meer tegen hebben.