DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën acht de kans klein dat er dit jaar nog extra geld komt voor kinderopvang of het afschaffen van lesgeld voor 16- en 17-jarigen. Zalm zei dat dinsdag na een debat in de Tweede Kamer, waarin vrijwel alle fracties daarop aandrongen.

Volgens de minister zal het "technisch en organisatorisch heel moeilijk" worden de wensen van de Kamer dit jaar nog te realiseren, al wil hij wel nog eens rustig kijken naar voorstellen die een aantal fracties heeft gedaan. Hij zal de Kamer donderdag, als het debat wordt voortgezet, uitsluitsel geven.

Voor volgend jaar wil het kabinet wel extra geld zien te vinden voor kinderopvang en het schrappen van het lesgeld. De Kamer krijgt daar op prinsjesdag meer over te horen.