WASHINGTON - De Amerikaanse inlichtingen- en recherchediensten kampten tot 11 september met een tekort aan financiële middelen en kennis. Tot deze conclusie komt een Amerikaanse Congrescommissie die onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de diensten.

De commissie heeft een notitie met haar bevindingen opgesteld, waarvan een samenvatting woensdag is vrijgegeven. In een toelichting op het rapport stelde commissievoorzitter Saxby Chambliss dat de CIA en FBI mede door geldgebrek moesten werken met verouderde technologie. Verder meldde Chambliss dat de inlichtingendiensten bij investeringen herhaaldelijk verkeerde prioriteiten stelden.

Verder vermeldt het rapport dat de CIA, de FBI en de Nationale Veiligheidsdienst onvoldoende medewerkers in dienst hebben die de talen beheersen, waarvan leden van terreurbewegingen vaak gebruik maken. De commissie komt echter niet tot de conclusie dat de inlichtingendiensten de aanslagen van 11 september hadden kunnen voorkomen.

De Congrescommissie adviseert de instanties nauwer samen te werken in de strijd tegen het terrorisme. Verder adviseren de commissieleden de diensten maatregelen te nemen om te voorkomen dat geheime informatie weglekt.