NEW YORK - Computergigant International Business machines (IBM) heeft over het tweede kwartaal een winst per aandeel van 3 dollarcent behaald. Dat is de winst per aandeel na aftrek van bijzondere lasten. Een jaar eerder bedroeg de winst per aandeel nog ,15 dollar. IBM publiceerde de cijfers woensdag na sluiting van Wall Street.
IBM

Zonder de buitengewone lasten zou de winst per aandeel 84 dollarcent bedragen, daarmee voldeed IBM aan de verwachtingen van analisten.

De nettowinst viel scherp terug van 2 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 56 miljoen dollar de afgelopen drie maanden. Zonder de buitengewone lasten zou dat 1,45 miljard dollar geweest zijn.

Buitengewone lasten

IBM rapporteerde 1,4 miljard aan buitengewone lasten. Deze hingen samen met het afstoten van de harddrive-activiteiten, een ontslagronde en vooral met een voorziening voor de herstructurering van de divisie micro-elektronica.

De omzet in het tweede kwartaal beliep 20 miljard dollar, inclusief 379 miljoen dollar van de divisie harde schijven die de deur uitgaat. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar is de omzet 7 procent lager.

IBM-topman S. Palmisano zei trots te zijn dat IBM in een van de moeilijkste tijden nog een dergelijk grote omzet had weten te realiseren. Over de vooruitzichten zei Palmisano alleen dat hij vol vetrouwen is dat IBM zijn aandeel in de belangrijkste groeigebieden van de markt vasthoudt danwel vergroot.