RIJSWIJK - Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking heeft haar zetel in de Tweede Kamer ter beschikking gesteld, zo heeft de PvdA woensdag bekendgemaakt. Wat de demissionaire bewindsvrouw precies gaat doen is nog niet duidelijk.

Herfkens is de vierde PvdA bewindspersoon uit het kabinet van Paars-2 die zijn Kamerzetel opgeeft. Direct na de verkiezingen stapten minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) uit de Kamer. Later volgde minister Vermeend (Sociale Zaken).

In een brief aan PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven schrijft Herfkens dat haar terugtreden de conclusie is van het PvdA-beraad in Bergen, half juni, waar de partij een eerste poging deed de verkiezingsnederlaag te verwerken.

Garantie

De bewindsvrouw stelt in haar brief dat zij de partij niet de garantie kan geven voor de volle vier jaar in de Tweede Kamer te zullen zitten. Om die reden en vanwege de discussie binnen de partij om jong talent de kans te geven, stelt zij haar Kamerzetel ter beschikking.

Herfkens laat de partij verder weten de komende periode meer tijd uit te willen trekken voor haar privé-leven. Later in het jaar wil zij zich gaan richten op werk in de sfeer van internationale samenwerking, waar overigens ook haar partijgenoot Pronk belangstelling voor heeft.