De rechters en officieren van justitie zeggen dat het steeds moeilijker wordt om hun werk goed te doen, mede omdat er financiële problemen zijn. Ze hebben een brandbrief geschreven naar de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, en de leden van de Tweede en Eerste Kamer.

''De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold'', stellen de magistraten.

Ze reppen over een nijpend tekort aan rechters, officieren van justitie en hun ondersteunend personeel en structurele overbelasting.

De rechtspraak verkeert in financieel zwaar weer, mede door een vertraagd digitaliseringsproject. De magistraten vrezen voor een volgende bezuinigingsronde. ''Het noodzakelijke evenwicht tussen de verschillende staatsmachten in onze democratische rechtsstaat maakt echter dat er niet verder op de rechtspraak bezuinigd kan worden.''

Directeur Geert van Rhee van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak erkent dat de brief weinig invloed zal hebben op de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. ''Als we alleen een zak geld erbij hadden willen hebben, hadden we deze brief twee maanden eerder moeten schrijven. Maar het gaat om veel meer dan geld.''

Van Rhee hoopt dat de brandbrief wel de behandeling van de Miljoenennota in de Tweede Kamer beïnvloedt. ''Wij hebben geen goed gevoel bij aanstaande dinsdag. Ik hoop dat Kamerleden zich nu afvragen of verder bezuinigen wel een goed idee is.''