AMSTERDAM - Het warme weer heeft gevolgen voor het treinverkeer. Spoorbeheerder ProRail laat de wissels zo veel mogelijk in dezelfde stand staan, waardoor treinen soms een andere route moeten nemen. Ook spoorbruggen worden minder gebruikt. Dit kan leiden tot vertragingen.

Door de hitte zetten de wissels en bruggen uit. Bruggen kunnen minder goed sluiten en de wissels kunnen niet goed bediend worden. Bij bruggen die wel bediend moeten worden, komen extra storingsploegen. In het hele land zijn werkgroepen bijeengekomen om de maatregelen te coördineren.

Om bermbranden te voorkomen mogen goederentreinen niet te hard remmen. Zo ontstaan minder vonken. De bermen zijn aan het begin van de week gemaaid. ProRail laat weten de hinder voor de treinen zoveel mogelijk te beperken.