DEN HAAG - De PvdA blijft erbij dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) moet aftreden om de Congolese asielzoekers. PvdA'er De Vries zei donderdag in een spoeddebat dat de Tweede Kamer blindelings moet kunnen vertrouwen op toezeggingen van de bewindsvrouw dat nimmer vertrouwelijke gegevens over vluchtelingen worden verstrekt aan hun herkomstlanden.

Het tv-programma Netwerk meldde dinsdag dat de Congolese autoriteiten wel degelijk over dit soort gevoelige overheidsdocumenten van Nederland beschikken.

"Dit is een zo ernstig feit, dat ik van mening ben dat de ministeriële verantwoordelijkheid er toe leidt dat de minister moet aftreden", aldus De Vries. Hij is overtuigd van de integriteit van de journalisten en het onderzoek dat zij in Congo deden.

Wel zal De Vries het onderzoek naar de gang van zaken afwachten dat Verdonk door oud-burgemeester Havermans laat uitvoeren. Hij heeft er begrip voor dat de Tweede Kamer de resultaten willen afwachten.

Oordeel

De PvdA'er meent echter dat als het onderzoek de bevindingen van Netwerk zal bevestigen, "er geen basis meer voor haar verdere functioneren als minister bestaat." Ook andere fracties lieten doorschemeren te vermoeden dat Netwerk gelijk heeft. Maar ondanks hun harde kritiek kondigden zij nog geen politiek oordeel aan.

Gevaar

Vooral het CDA en de VVD richtten hun pijlen op het onderzoek. Ook voor CDA'er Van Fessem zou het "onverteerbaar" zijn als gevoelige gegevens in Congo liggen. Maar het gaat hem vooral om de gevaren die de mensen lopen en niet om de uitlatingen van de minister.

Voor VVD'er Visser is het nog geen uitgemaakte zaak dat de gegevens door Nederland zijn verstrekt maar dat die op een andere manier in Congo terecht zijn gekomen.

Verder wil de PvdA dat Verdonk hangende het onderzoek alle uizettingen van uitgeprocedeerde Congolezen en de vreemdelingenbewaring opschort. Ook de SP, GroenLinks, D66, de christenunie en de SGP sloten zich bij dit verzoek aan.

Hemd

De linkse oppositiepartijen vinden het feit dat Verdonk nu een onderzoek laat uitvoeren, betekent dat er iets niet pluis is. "De minister moet nu erkennen dat zij volledig in haar hemd staat", zei Halsema (GroenLinks).

'Blufpoker'

Ze hekelde de "welbekende blufpoker" van de bewindsvrouw. Ze doelde daarmee op de eis van Verdonk dat de vluchtelingenorganisatie Inlia zich enkele maanden geleden nog publiekelijk moest distantiëren van kritische uitlatingen over Congo.

Verdonk moet nog antwoorden.