ROTTERDAM - Politie en justitie hebben getuigen in Liberia geld geboden om een belastende verklaring af te leggen tegen de Nederlandse zakenman Guus K. Dat blijkt uit onderzoek van de advocaat van K., I. Weski. "Deze informatie komt van verschillende bronnen", stelt de raadsvrouw vast.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K. van betrokkenheid bij wapenleveranties aan Liberia en oorlogsmisdaden in dat land. Zijn milities zouden dood en verderf in het land hebben gezaaid onder de burgerbevolking, meent justitie. De Nederlander was eigenaar van het grootste houtkapbedrijf in Liberia, Oriental Timber Company (OTC).

Onbetrouwbaar

Guus K. heeft deze beschuldigingen vanaf het begin hardnekkig ontkend. "Er zijn ongeveer twintig getuigen die belastende verklaringen tegen mijn cliënt hebben afgelegd", vertelt Weski. "Die kunnen natuurlijk alleen al vanwege dat geboden geld nooit betrouwbaar worden geacht. Het blijkt ook wel dat ze onbetrouwbaar zijn, want er zitten grote tegenstrijdigheden in de beweringen. Ook kloppen verklaringen niet met feitelijk vastgestelde gebeurtenissen en gegevens."

Vierhonderd dollar

Weski laat een verklaring zien van een ex-werknemer van het Liberiaanse hotel Africa dat van K. is geweest. Deze persoon schrijft dat de Nederlandse politiemensen die hem benaderden voor een belastende verklaring, geld in het vooruitzicht stelden. Hij zou 400 dollar vooraf krijgen en nog een ander deel als de getuigenis was gegeven. Zijn verhaal moest wel belastend zijn voor K., aldus deze getuige.

Het "kopen van belastende verklaringen door justitie" vindt Weski onaanvaardbaar. "Het mag gewoon niet, dus alleen daarom moet het OM niet ontvankelijk worden verklaard", meent ze. "Het gaat voor die mensen namelijk om enorme bedragen die je niet meer kunt betitelen als een onkostenvergoeding."

Verspeeld

Deze kwestie blijkt nog maar een deel van hetgeen naar de mening van de raadsvrouw "volstrekt in strijd is met de meest basale regels van een eerlijk proces in het onderzoek" tegen haar client. Ze kan daar nu nog niet volledig over spreken. "Ik ga in ieder geval volgende week vrijdag tijdens de pro forma-zitting in deze zaak de rechtbank vragen te bepalen, dat het OM zijn recht op vervolging heeft verspeeld."

Beperkingen

Er zijn nog meer bewijzen over het betalen voor belastende verklaringen, laat Weski weten. Maar omdat K. maandag opeens weer in zogenoemde beperkingen zit, mag de advocate daar verder niet op ingaan. Als er beperkingen zijn afgekondigd, mag een verdachte alleen nog contact met zijn advocaat hebben en mogen geen van de partijen inhoudelijke informatie over de strafzaak naar buiten brengen, althans, voorzover daarmee het onderzoek wordt belemmerd.

Onkostenvergoeding

Woordvoerder W. de Bruin van het OM zegt in een reactie dat "de getuigen allerminst zijn betaald voor een verklaring". "Ze hebben hoogstens een onkostenvergoeding gekregen voor bijvoorbeeld reiskosten en gederfde inkomsten", licht hij toe. "Dat is een normale gang van zaken en gebeurt ook bij getuigen in Nederland."

Het OM meldt dat het zelf signalen uit Liberia heeft gekregen dat getuigen van justitie in deze zaak werden geïntimideerd en omgekocht. "Vervolgens hebben we er alles aan gedaan om dat te beëindigen", vertelt De Bruin. Hoe wil hij niet zeggen. Hij wil ook niet aangeven wie hiervoor verantwoordelijk is.