AMSTERDAM - Amsterdam stelt een speciale enquêtecommissie in die de luchtkwaliteit van de hoofdstad in kaart moet brengen. De gemeenteraad stemde woensdag in met de aanstelling van de commissie, die uit een aantal lokale politici bestaat. Volgens GroenLinks , dat met het voorstel kwam, moet Amsterdam het voortouw nemen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.

De luchtkwaliteit komt de laatste tijd volop ter sprake en vooral de steden hebben te maken met ernstige verontreiniging, stelt de partij. De commissie moet zich verdiepen in de reikwijdte van het probleem en in oplossingen.

Snelwegen

Uit onderzoek blijkt dat de grenzen in een compacte stad als Amsterdam in zicht komen. Vooral langs de snelwegen voldoet de luchtkwaliteit niet aan de normen. De verontreiniging heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. Het aantal mensen met klachten aan de luchtwegen en astma stijgt. Ook neemt door de slechte luchtkwaliteit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen toe, schrijft GroenLinks in het voorstel voor de commissie.

Strenge voorwaarden

Door nieuwe regelgeving moet Nederland in 2010 voldoen aan strengere voorwaarden als het gaat om luchtkwaliteit. Behalve de gezondheidsklachten, krijgt Amsterdam ook een ruimtelijk ordeningsprobleem, aangezien de Raad van State bouwplannen kan afwijzen wegens verontreiniging. GroenLinks vreest dat de stad wel eens op slot zou kunnen gaan.

Maatregelen

Het kabinet heeft vorige week al aangekondigd nog voor de zomer honderden miljoenen euro's op tafel te leggen voor extra maatregelen tegen vuile lucht. Den Haag hoopt zo de Europese Commissie te vermurwen, omdat Nederland met het bestaande beleid niet aan de strenge Europese normen voor schone lucht kan voldoen. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor het subsidiëren van de installatie van roetfilters in bestaande dieselvoertuigen.

Voor Amsterdam wordt bekeken of op de ringweg A10 al in 2007 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur kan worden ingevoerd. Minister Peijs wil dat deze maatregel ook voor de randwegen van Utrecht, Den Haag en Rotterdam gaat gelden.