DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft Staatsraad M. Oosting gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de gang van zaken omtrent asielzoekers in de Democratische Republiek Congo. Ook wil zij een nieuw ambtsbericht van haar collega Bot van Buitenlandse Zaken over de situatie waarin teruggekeerde Congolezen terechtkomen. De bewindsvrouw heeft dat woensdag de Tweede Kamer laten weten.

Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Netwerk dinsdag. Daarin werd gesteld dat de Congolese autoriteiten vertrouwelijke Nederlandse overheidsdocumenten in handen hebben over uitgeprocedeerde Congolese asielzoekers. Verdonk had de Kamer in februari nog bezworen dat er nooit persoonlijke informatie van vluchtelingen aan de herkomstlanden wordt verstrekt. Dat kan hen in groot gevaar brengen, zeker in het door geweld geteisterde Congo.

De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat over de kwestie. PvdA-Kamerlid De Vries wil dat Verdonk opstapt. Voor de aanvraag van het debat was grote steun, ook van de regeringsfracties.

Verdonk wil het onderzoek, "omdat de bevindingen van Netwerk zodanig zijn dat de vragen die zij oproepen nader moeten worden onderzocht." Oosting, een voormalig Nationale Ombudsman, moet de zaken uit de uitzending verifiëren. Van minister Bot wil van Verdonk een nader ambtsbericht over Congo. In Netwerk stelde een aantal Congolese overheidsfunctionarissen dat terugkeerders werden opgesloten, mishandeld en een boete kregen.