Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in 2017 met 8 procent gegroeid. Over het spoor daalde het vervoer van bijvoorbeeld aardolie en chemische producten juist met 13 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De stijging van het wegvervoer hangt samen met het transport van grotere hoeveelheden geraffineerde aardolieproducten, zoals benzine. De daling op het spoor komt door met name een afname van het vervoer van chemische producten, aldus het CBS.

Het totale vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, spoor, pijpleiding en binnenvaart bleef vorig jaar nagenoeg gelijk op 240 miljoen ton. De meeste gevaarlijke stoffen werden vervoerd via pijpleiding (52 procent) en binnenvaart (40 procent). Voor de weg is dit 6,5 procent en voor het spoor meer dan 1 procent.

Volgens het CBS waren gevaarlijke stoffen vorig jaar goed voor 18 procent van het totale vervoer via pijpleiding, binnenvaart, spoor en weg. Het merendeel van die stoffen bestaat uit brandbare vloeistoffen (62 procent), waaronder benzine en diesel.

Een kwart bestaat uit samengeperste en vloeibaar gemaakte gassen als lng, stikstof en koolstofdioxide. Het vervoer van giftige en bijtende stoffen heeft een aandeel van respectievelijk 2 en 1 procent.