HILVERSUM - Tweede-Kamerlid De Vries van de PvdA vindt dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) moet opstappen, omdat zij de Tweede Kamer verkeerd zou hebben voorgelicht over Congo. "De minister is geen doetje. Zij moet op een waardige manier hier conclusies uit trekken." Hij zal woensdag een spoeddebat aanvragen maar "misschien legt de minister meteen zelf wel een verklaring af".

De Vries zei dat dinsdag in het tv-programma Netwerk, dat onderzoek heeft gedaan in Congo naar informatie over asielzoekers. Daaruit blijkt dat de Congolese autoriteiten toch vertrouwelijke informatie van de Nederlandse overheid hebben over uitgeprocedeerde asielzoekers uit de Democratische Republiek Congo. De Vries vindt deze bevindingen "verschrikkelijk".

Gevaar

Het zou gaan om documenten waarin duidelijk wordt dat de Congolezen asiel hadden aangevraagd in Nederland. Daardoor lopen de betrokkenen gevaar als zij teruggebracht worden naar hun herkomstland. Zij worden dagenlang opgesloten, mishandeld en krijgen een boete. Anonieme medewerkers van de Congolese immigratiedienst DGM en de veiligheidsdienst ANR bevestigden dat in Netwerk.

Het zou ook niet gaan om incidenten. De anonieme Congolese functionarissen zeiden dat in 2003 in alle dossiers van de betrokkenen stond dat ze verklaringen hadden afgelegd tegen Congo.

Spoeddebat

Ook ex-asielzoekers meldden dat autoriteiten op de hoogte waren van hun vlucht en hun verklaringen tegen het Congolese bewind. Verdonk had de Tweede Kamer in februari in een spoeddebat, juist over deze kwestie, ervan verzekerd dat er geen informatie over asielzoekers werd uitgewisseld met Congolese diensten. Volgens haar werd alleen vermeld dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland hadden.

Volgens PvdA'er De Vries blijken de bevindingen van Netwerk flagrant in strijd met wat de minister de Kamer heeft gemeld. "Het verkeerd inlichten van de Tweede Kamer is een doodzonde." Netwerk stelt dat de documenten afkomstig zijn uit de archieven van de DGM, de Congolese immigratiedienst. Het gaat onder meer om interne werkdocumenten van de Nederlandse Marechaussee.

Feiten

Een woordvoerder van de IND meldde dinsdagavond dat het ministerie eerst de feiten wil verifiëren. Woensdag komt er een brief over de kwestie naar de Tweede Kamer.