DEN HAAG - De gemeenten zijn blij met de warmtewet die deze week wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De warmtewet regelt dat mensen die zijn aangesloten op een warmtenet niet duurder uit zijn dan mensen die met gas en een cv-ketel hun huis verwarmen.

De wet is een initiatief van de CDA-Kamerleden Ten Hoopen en Hessels en voorziet erin dat een onafhankelijke toezichthouder voorkomt dat de leverancier van warmte te hoge tarieven gaat vragen.

Ongeveer 5 procent van de huishoudens is aangesloten op een warmtenet. De leveranciers koppelen de tarieven aan de gasprijzen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Gemeentelijk Platform Warmtetarieven zetten vraagtekens achter de manier waarop dat gebeurt. Zij stellen dat de winstmarges van de leveranciers kunnen oplopen tot 70 procent. De wet moet een einde maken aan deze praktijken.