DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft de moeder van de gedode peuter Savanna dinsdag tot zes jaar celstraf en tbs veroordeeld. De rechtbank achtte doodslag in de zaak van de gedode peuter Savanna bewezen. De officier van justitie had eerder drie jaar cel en tbs geëist wegens zware mishandeling met de dood als gevolg. Mario B. is heeft twee jaar celstraf gekregen.

Het Openbaar Ministerie liet de verdenking van doodslag, waarop een hogere straf staat dan op zware mishandeling, eerder vallen omdat Sonja de J. en Mario B. niet zouden hebben geweten wat ze deden.

Zeer gevaarlijk

De rechtbank is het daarmee niet eens. Sonja heeft willens en wetens een washand in Savanna's mond geduwd en die vastgebonden met een verband of zwachtel, aldus voorzitter R. Elkerbout van de rechtbank. Anders dan het OM betoogde, wist de moeder wel degelijk dat het zeer gevaarlijk was wat ze deed.

Sonja gaf tijdens de behandeling van de zaak aan dat ze eens "als een bezetene" een washand uit de mond van haar dochter had gehaald, omdat ze zag dat haar ogen wegdraaiden. Ook op 20 september, de dag dat Savanna overleed, wist De J. volgens de rechtbank wat ze deed. Toen draaiden de ogen weer weg en haalde De J. het washandje uit de mond. Later stopte ze het toch terug, duwde ze Savanna onder een bed en liet haar daar achter. Toen de moeder ongeveer anderhalf uur later terugkwam, was het kind dood.

Tbs

De J. moet volgens het vonnis ook naar een tbs-kliniek, om aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis te worden behandeld. Maar de rechtbank vindt dat die psychiatrische ziekte niet afdoet aan de mogelijkheden van De J. om als een normaal mens inzicht te hebben in de gevolgen van haar handelen.

Het is evident dat een combinatie van een washand in de mond, vastgezet met een verband om het hoofd van het kind, dodelijk kan zijn voor een kind, meent de rechtbank; Savanna's moeder heeft willens en wetens het risico aanvaard dat haar kind zou sterven.

Zwanger

Volgens de rechtbank mag Sonja de J. ook niet meer zwanger worden van haar echtgenoot. Mario B. mag haar volgens de uitspraak alleen in de tbs-kliniek bezoeken als Sonja meewerkt aan maatregelen om zwangerschap te voorkomen. Deze maatregel moet van de rechters ook gelden als zij ooit op verlof gaat.

Mario B.

Mario B. is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Hij kreeg geen tbs opgelegd, omdat de rechtbank de kans op recidive niet groot acht. De officier van justitie had eerder twee jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man geëist.

Op zichzelf vindt de rechtbank Mario geen gevaar voor de maatschappij. Pas als hij een dominante vrouw heeft met agressieproblemen, zoals zijn vrouw Savanna's moeder Sonja de J., kunnen problemen ontstaan bij de opvoeding van kinderen. B. kan namelijk door zijn persoonlijkheid niet voor zichzelf of voor anderen opkomen, oordeelden de psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum.

Ideale toekomstbeeld

Mario B. deed alles wat zijn vrouw hem opdroeg. Als zij zei dat hij Savanna moest slaan, opsluiten in een kastje of een prop in haar mond moest doen, deed hij dat, ook als hij het er eigenlijk niet mee eens was. B. had een reële angst om tegen zijn vrouw in te gaan: geregeld sloeg zij hem. Een keer heeft ze hem bedreigd en tot bloedens toe geprikt met een mes. Desondanks zei Mario tegen de rechtbank dat Sonja bij zijn ideale toekomstbeeld hoort.

Een aandeel in de doodslag op de peuter Savanna had B. niet, oordeelt de rechtbank. Hij was op het moment dat zijn vrouw haar kind doodde niet thuis.

Ondervoed

Wel houden de magistraten hem verantwoordelijk voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Savanna, door haar te weinig en niet goed te eten te geven. Het kind raakte ernstig ondervoed en haar groei werd gestuit. De rechters houden er rekening mee dat Mario steeds handelde onder invloed van of in opdracht van Sonja.