DEN HAAG - Middelbare scholieren die het bètaprofiel hebben gekozen, kunnen een nieuw vak kiezen. Met ingang van het het schooljaar 2007/2008 mogen havo- en vwo-leeringen het vak natuur, leven en techniek gaan doen.

Dat heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs) de Tweede Kamer maandag laten weten. Op de lange termijn wil Van der Hoeven kijken of het nieuwe vak verplicht moet worden gesteld.

Profielen

Het nieuwe vak is alleen bestemd voor scholieren die in de hoogste klassen hebben gekozen voor de profielen natuur en techniek dan wel natuur en gezondheid. Leraren in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde mogen het nieuwe vak geven.

Sinds eind jaren negentig is begonnen met het studiehuis (tweede fase) in de laatste jaren van havo en vwo. De bedoeling was onder meer om de opleidingen beter te laten aansluiten op het hoger beroepsonderwijs en de universiteit. Na klachten over het veel te zware vakkenpakket, werd de tweede fase een aantal keren aangepast.