RIJSWIJK - Kamerleden van de regeringspartijen hebben laconiek gereageerd op het mislukken van de Europese top, waarin geen overeenstemming werd bereikt over het begrotingsbeleid. CDA, VVD, D66 en oppositiepartij PvdA vinden het terecht, dat premier Balkenende niet akkoord is gegaan omdat ons land naar verhouding te veel bijdraagt aan de Europese Unie.

PvdA-Tweede-Kamerlid Timmermans, die voor de top nog kritiek had op Balkenende omdat die zich te veel in de kaarten zou hebben laten kijken, schrijft het mislukken vooral toe aan de geringe speelruimte die de regeringsleiders bij het onderhandelen krijgen van de afzonderlijke lidstaten. Timmermans vreest dat er pas een doorbraak kan komen als in een aantal landen verkiezingen zijn gehouden.

Volgens CDA-Kamerlid Van Dijk is "er geen man overboord". Het is wel vaker voorgekomen dat een Europese top niet leidde tot besluiten. Behalve Nederland hebben ook het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Spanje het begrotingsbeleid verworpen.

Weinig draagvlak

Van Dijk vindt dat de afwijzing van vijf landen "voldoende reden is voor een pas op de plaats". Volgens hem hebben de regeringsleiders in eigen land "weinig draagvlak" en krijgen ze nu de tijd om daaraan te werken, zodat het in het najaar of de winter wel tot besluiten komt.

Ook voor de VVD is het mislukken van de top "geen ramp". Het zou hem verbaasd hebben als de regeringsleiders er nu al uit zouden zijn gekomen. "Beter geen compromis dan een slecht compromis", aldus Van Baalen. Hij ziet als belangrijkste tegenspelers bij de begroting de Britten, die niet af willen van een korting op hun bijdrage aan de Europese Unie en de Fransen, die star vasthouden aan het landbouwbeleid.

Oplossing

Van Baalen wijst erop dat het nu aan het Verenigd Koninkrijk, dat op 1 juli het voorziterschap van de Unie overneemt, om met voorstellen voor een oplossing te komen.

D66-leider Dittrich zegt dat een "forse crisis beter is dan een waterig resultaat, want dan zou Europa alleen maar verder afglijden". Hij "hoopt dat de Europese regeringsleider wakker zijn geschud en de komende maanden hun schouders zetten onder een redelijk alternatief". Volgens de D66-leider ligt de sleutel tot een oplossing bij Frankrijk. Als dat land minder star wordt bij het landbouwbeleid, geven volgens Dittrich de Britten toe. Dittrich stelt dat het landbouwbeleid vooral in het nadeel werkt van de ontwikkelingslanden.

Treurig

De regeringsleiders speelden elkaar zaterdag de zwarte Piet toe vanwege het mislukken van het overleg. Zo verweet de Franse president Chirac de Britten starheid en zei de Duitse bondskanselier "treurig" te zijn vanwege het egoïsme van een aantal landen.

De VVD-er Mulder, begrotingsexpert in het Europees parlement, zegt dat de regeringsleiders tot maart volgend jaar de tijd hebben voor een meerjarenbegroting zonder dat dit praktische problemen geeft. Dat er sprake is van een crisis komt vooral door het politieke prestige dat op het spel staat. Mulder denkt dat een doorbraak mogelijk is, als komend najaar de christen democtraten in Duitsland de verkiezingen winnen.

Grof schandaal

Oud-eurocommissaris Andriessen noemt het een "grof schandaal" dat de Europese leiders geen overeenstemming konden bereiken door wat hij noemt "een centenkwestie". Hij vreest dat de Europese Unie nu minder slagvaardig is geworden en dat dit ten koste gaat van de concurrentiestrijd met economische machten als de Verenigde Staten, China en India.

De Nederlandse europarlementariërs vinden vooral dat het mislukte begrotingsoverleg tekenend is voor de vertrouwenscrisis tussen de lidstaten. PvdA-er Van den Berg vindt dat de Britse premier Blair terecht heeft aangedrongen op lagere landbouwsubsidies.

Solidariteit

Oomen (CDA) mist bij degenen die een akkoord blokkeerden solidariteit met de arme Oosteuropese landen. Buitenweg (GroenLinks) denkt dat de nationale bijdrage van de lidstaten vervangen zou kunnen worden door een Europese belasting op bedrijfswinsten.