DEN HAAG - Vierenzeventig Nederlandse veevoerbedrijven hebben ,5 duizend ton met MPA vervuild veevoer geëxporteerd. Het meeste voer is naar Duitsland gegaan (8500 ton). Ook boeren in België, Frankrijk en Spanje hebben vervuild voedsel gekregen.

Dat bevestigde het ministerie van Landbouw maandag. De exporten vonden de afgelopen maand plaats, voordat het hormoonschandaal naar buiten kwam. Het ministerie heeft de buitenlandse autoriteiten inmiddels op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen, aldus een woordvoerder van Landbouw.

De veevoerfabrikanten hebben glucosesiroop bij het Belgische bedrijf Bioland gekocht. De Belgische justitie verdenkt deze onderneming ervan een afvalpartij MPA te hebben vermengd in deze glucose voor veevoer en frisdrank. De Nederlandse bedrijven vermengden de siroop in veevoer.

De veevoerfabrikanten leverden ook aan Nederlandse boeren. Het ministerie van Landbouw heeft daarom 355 varkenshouders en enkele kippenhouders onder toezicht gesteld. De boeren mogen hun dieren pas laten slachten als uit steekproeven blijkt dat de beesten inmiddels vrij zijn van het hormoon.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch onderzoekt twee Nederlandse veevoerbedrijven. Justitie kijkt of zij opzettelijk MPA in het veevoer hebben gedaan. Bovendien gaat het OM na aan welke veevoeder- en varkensbedrijven ze hebben geleverd.

MPA is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel leidde het hormoon tot problemen bij enkele varkensfokkers: het maakte de zeugen onvruchtbaar.