JAKARTA -– Aanklagers hebben 15 jaar cel geëist tegen Tommy Soeharto, dejongste zoon van oud-dictator Mohamed Soeharto van Indonesië. Hij zou vorigjaar een hogerechter hebben laten vermoorden, maar Tommy zelf ontkent elkebetrokkenheid. Veel Indonesiërs zijn verbaasd over de lage eis. Zij haddeneen verzoek tot de doodstraf verwacht.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer