DEN HAAG - Voor ruim 90 procent van de vmbo'ers die dit jaar eindexamen deden, kan donderdag de vlag uit. Uit de normen die de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) heeft vastgesteld, blijkt dat slechts 10 procent van de vmbo'ers is gezakt of een herkansing krijgt.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De vmbo-examens zijn ongeveer net zo goed gemaakt als vorig jaar. Dit geldt ook voor havo en vwo, maar voor deze schoolsoorten kan het Cevo nog geen percentages noemen. Hoeveel leerlingen er precies geslaagd zijn, is nog niet te zeggen. De Cevo heeft de normering voor havo en vwo donderdag aan de scholen bekendgemaakt, vmbo-scholen konden al eerder aan de slag met het vaststellen van de cijfers.

Dit jaar deden 195.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal examen. Voor het vmbo waren dat er 116.000, het havo telde er 47.000 en het vwo 32.000.


Foto: Johan Westra