WILLEMSTAD/ORANJESTAD - De kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba functioneert beneden de maat. Het ontbreekt aan een duidelijke missie, aan doelstellingen en aan strategie. Afstemming tussen de verschillende afdelingen is er niet en het onderhoud van het materieel laat te wensen over.

Dit staat in een uitgelekt intern onderzoek naar de doelmatigheid van de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Nederlandse ministerie van Defensie en adviesbureau Deloitte & Touche hebben het uitgevoerd.

De kustwacht is sinds zes jaar op de Antilliaanse eilanden en Aruba operationeel en houdt zich voornamelijk bezig met drugsbestrijding. Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba betalen samen de kosten.

Verschillende culturen

Er werken zowel Nederlanders als Antillianen en Arubanen, maar uit het rapport blijkt dat de verschillende culturen met elkaar botsen. Antillianen en Arubanen vinden persoonlijke contacten, respect en vertrouwen belangrijk; de Nederlanders zijn gewend aan een harde en zakelijke aanpak.

Ook de relatie met de plaatselijke douane- en politiekorpsen is niet optimaal. Men ziet de kustwacht als concurrent, terwijl samenwerking nodig is. De fysieke afstand tussen Curaçao en Aruba speelt hier ook een rol.

De kustwacht heeft 162 personeelsleden, waarvan 102 van Antilliaanse of Arubaanse afkomst. Goed personeelsbeleid wordt bemoeilijkt doordat lokaal kustwachtpersoneel minder betaald krijgt dan collega's bij andere opsporingsdiensten, dat staat onder meer in het rapport.

Niet verrassend

Woordvoerder R. Middel van de kustwacht vindt de uitkomsten niet verrassend. "Alle geconstateerde gebreken zijn verklaarbaar en waren ons bekend. We voeren al geruime tijd verbeteringen door. Middel ontkent dat de drugsbestrijdingstaak in de knel is gekomen. "De Verenigde Staten prijzen ons de hemel in."

De dienst onderschepte vorig jaar ruim 4600 kilo cocaïne. Dit jaar is dat nu al 2400 kilo. "We zijn in de Caribische regio heel effectief", aldus Middel. De woordvoerder zegt wel dat het gezamenlijk project van Nederland, de Antillen en Aruba, leidt tot drie verschillende visies.

Hij wijst er verder op dat er inmiddels samenwerking is met de politie- en douanekorpsen waar die er anderhalf jaar geleden helemaal ontbrak. De salarisongelijkheid tussen personeel van de kustwacht en hun collega's van politie en douane is inmiddels voorbij, aldus Middel.