PARIJS - De Britse premier Blair vindt dat het proces van ratificatie van de Europese grondwet opgeschort moet worden. Volgens de eerste minister is er na de afwijzing van Frankrijk en Nederland een "periode van reflectie" van enkele maanden noodzakelijk.

Blair sprak dinsdagmiddag in Parijs na een onderhoud met de Franse president Chirac. "Ik denk dat het zinnig zou zijn dat we in het licht van het Franse en Nederlandse 'nee' een maandenlange pauze voor reflectie nemen. We kunnen in Europa dan de ruimte nemen voor een noodzakelijk debat over de koers die nu te volgen is", zei Blair.

De Britse regeringsleider maakte ook duidelijk dat het zeer moeilijk zal worden om tijdens de EU-top later deze week een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting (2007-2013) van de Europese Unie.

Brug slaan

Blair erkende een "groot meningsverschil" te hebben met Chirac over onder meer de Franse wens dat Londen de geldende korting op de EU-afdrachten herziet. "Ik denk het het moeilijk zal zijn een brug te slaan, maar u weet dat we in gesprek zullen blijven."

Chirac zei op zijn beurt dat er "een eerlijk en evenwichtig akkoord" moet komen, een verwijzing naar de noodzaak dat ook Londen water bij de wijn moet doen. De Duitse bondskanselier Schröder oefende ook druk uit op Blair. In Berlijn onderstreepte hij dat alle landen "een beweging in de richting van een compromis" moeten maken. Hij gaf wel aan dat de bewegingsruimte van Duitsland zelf ook niet erg groot zal zijn.

Blair wees in Parijs weer op de "Franse-Duitse motor" waarop de unie traditioneel draait. De premier zei dat er voor de toekomst van een groter Europa een herziening nodig is van de drijvende krachten achter het Europese samenwerkingsverband.