DEN HAAG - Er zullen geen maatregelen worden getroffen tegen officier van justitie J. Tonino, ondanks het feit dat op zijn privé-computer kinderpornografisch materiaal is aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen door Tonino gepleegd strafbaar gedrag vastgesteld. De top van het OM, het college van procureurs-generaal, heeft besloten dat Tonino kan aanblijven bij het functioneel parket.

Kinderporno

Dat schrijft minister Donner van Justitie dinsdag in een brief, in antwoord op vragen van het voormalige VVD-Kamerlid Griffith. Al eerder werd bekend dat tegen Tonino geen strafrechtelijke stappen zouden worden genomen, omdat hij de kinderporno niet bewust zou hebben gedownload. Het materiaal zou op Tonino's computer zijn terechtgekomen tijdens het surfen naar op zichzelf legale pornosites.

Integriteit

Griffith, die haar Kamerzetel onlangs verruilde voor de positie van wethouder van Financiën en Economische Zaken in Amsterdam, vond dat Tonino's integriteit dusdanig was aangetast dat hij niet meer te handhaven was bij het OM.

Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries bracht de affaire-Tonino vorig jaar aan het rollen. Hij had de door Tonino aan de straat gezette computer in handen gekregen en onderzocht. In uitzendingen van De Vries' programma kwam een gevoelig deel van Tonino's privé-leven op straat te liggen. Tonino vertrok daarop van het Amsterdamse parket naar het functioneel parket.

Ook het OM zelf onderzocht de inhoud van Tonino's computer, nadat deze door De Vries was terugbezorgd aan justitie. Volgens Donner is "een zeer kleine minderheid" van het gevonden beeldmateriaal te kwalificeren als kinderporno.

Voorbeeldfunctie

In zijn brief onderstreept de bewindsman dat een officier van justitie "in het algemeen, gelet op de aard van zijn ambt, een voorbeeldfunctie in de samenleving" heeft. Hij wijst er echter op dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat Tonino niets strafbaars heeft gedaan. Volgens het college van procureurs-generaal heeft het gedrag van Tonino, die niet meer als officier in het openbaar optreedt, "ook anderszins" geen aanleiding gegeven tot het treffen van disciplinaire maatregelen.