DEN HAAG - De VVD heeft alle vier de staatssecretariaten ingevuld. Oud-voorzitter M. Rutte van de liberale jongerenorganisatie JOVD, wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken en VVD-Kamerlid A. Nicolai komt op Europese Zaken, zo is zondag bevestigd.

Zaterdag werd al bekend dat de andere posten naar twee vrouwen gaan. Shell-manager Nijs wordt staatssecretaris voor Onderwijs en de Leidse wethouder Schultz van Haegen neemt Verkeer en Waterstaat voor haar rekening.

Alle bewindspersonen die voor de VVD zitting nemen in het nieuwe kabinet Balkenende zijn nu bekend. De ministersplaatsen worden ingevuld door Remkes op Binnenlandse Zaken, Korthals op Defensie, Kamp op Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Hoogervorst op Financiën.