RABAT - De inburgeringstoets in het land van herkomst die het kabinet wil invoeren voor migranten die naar Nederland komen, trekt de aandacht van andere lidstaten van de Europese Unie. Nederland is het eerste land dat een dergelijk examen invoert. Binnenkort komen afvaardigingen naar de Nederlandse ambassade in de Marokkaanse hoofdstad Rabat om het systeem te bekijken.

Dat zei Hetty Kousbroek, hoofd visumbeleid van de ambassade, maandag tijdens het bezoek van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) aan de ambassade. De bewindsvrouw begon haar tweedaags bezoek aan Marokko maandagochtend met een bezichtiging van de nieuwe loketten waar de inburgeringstoets plaatsvindt. Ze slaagde zelf zonder fouten voor het taalonderdeel.

Spraakherkenning

In donkere cabines scheidt een glaswand de kandidaat van de ambassademedewerker. Die bedient de computer waarmee contact met Nederland wordt gelegd. De migrant krijgt via een koptelefoon vragen over de taal en de Nederlandse samenleving en moet via een microfoontje antwoord geven. De computer met spraakherkenning beoordeelt de antwoorden en geeft na een uur de uitslag.

Examengeld

De test gebeurt op afspraak, nadat in Nederland ongeveer 400 euro examengeld is gestort op een rekening van Justitie. De ambassade in Rabat heeft drie loketten geplaatst in een okergele zelfbouwcabine in de tuin naast het witte gebouw. Jaarlijks vragen ongeveer 3000 tot 4000 Marokkanen een machtiging voor een verblijfsvergunning aan, vrijwel altijd wegens gezinsvorming- en hereniging.

Beter voorbereid

De minister denkt dat met de nieuwe toets migranten beter voorbereid zijn voor de Nederlandse samenleving. Verdonk realiseert zich dat de nieuwe eisen ertoe kunnen leiden dat er minder mensen naar Nederland komen, zei ze maandag. "Maar mensen moeten zich goed realiseren wat ze moeten doen om zich in Nederland te kunnen redden." Ze schat dat ongeveer een kwart van de kandidaten niet in een keer zal slagen.

Betrouwbaar

Aanvankelijk zou de toets in niet-westerse landen op 1 juli beginnen, maar de invoering is zeker enkele maanden uitgesteld, omdat de commissie die de manier van examinering onderzoekt, er nog niet uit is. Verdonk zei maandag dat ze er zeker van wil zijn dat het systeem betrouwbaar is, voordat ermee kan worden begonnen. De test heeft een taalonderdeel, waarbij kandidaten zinnen moeten nazeggen of afmaken, en een onderdeel kennis over Nederland.

Proefexamens

Daarbij krijgen zij vragen voorgelegd over foto's die afkomstig zijn van passages uit de inburgeringsfilm. Daarvan zijn tien fotoboekjes gemaakt. De kandidaten kunnen van tevoren proefexamens doen, ook telefonisch als zij elders in Marokko verblijven. Eenmaal in Nederland moeten migranten nog het gewone, zwaardere inburgeringsexamen halen.