AMERSFOORT - Oud-minister van Milieu Winsemius vindt dat de plannen van het nieuwe kabinet Balkenende ernstig tekortschieten bij milieubeheer en natuurbehoud. Hij uitte deze kritiek zaterdag tijdens een bijeenkomst van zijn partij, de VVD, in Amersfoort.

Ons land zal volgens hem niet kunnen voldoen aan de internationale afspraken over het terugdringen van het broeikasgas CO2. De doelstellingen van Kyoto zijn onhaalbaar, hield Winsemius fractieleider Zalm voor tijdens een bijeenkomst van de partijraad.

Winsemius wees op het verminderen van subsidies voor energiebesparing en duurzame energie, waaronder groene stroom, en op het verkeersbeleid. Zonder beprijzing van het gebruik van de weg, bijvoorbeeld door een kilometerheffing, zal het verkeer onvoldoende worden teruggedrongen, aldus Winsemius. Bovendien wordt volgens hem te weinig geld uitgetrokken voor natuurbehoud.

Zalm wees erop dat het nieuwe kabinet ook toe wil naar het verhandelen van uitstoot-rechten en dat er Europese begrenzingen komen aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen. Volgens Winsemius zet dat echter onvoldoende zoden aan de dijk. Een kilometerheffing is door de VVD nooit om principiële redenen afgewezen, aldus Zalm. Hij sluit niet uit dat het er na de komende regeerperiode alsnog van komt.

Zalm kreeg ook kritiek, omdat er geen vrouwelijke VVD-minister komt. Hij heeft echter wel vrouwelijke kandidaten benaderd: "Maar ja, als ze niet willen...'' De VVD-fractieleider liet zaterdag wel weten dat er twee vrouwelijke VVD-staatssecretarissen komen. De partij heeft Shell-manager Nijs aangezocht voor Onderwijs en de Leidse wethouder M. Schultz van Haegen voor Verkeer.

De partijraad, een adviesorgaan, kon zich goed vinden in de opstelling van Zalm tijdens de onderhandelingen over het nieuwe kabinet. Wel kreeg hij op het hart gedrukt, dat de VVD zich de komende jaren duidelijk moet uitspreken over thema's als vreemdelingenbeleid, veiligheid en zorg. De VVD-aanhang wil zo voorkomen dat de LPF deze thema's naar zich toetrekt.