AMSTERDAM - In driekwart van Amsterdam moet in 2010 een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. Dat meldt het Regioplan Verkeersveiligheid, dat politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente maandag presenteren. Doel is om het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen.

De 30 kilometerzones krijgen in de hele stad dezelfde vorm, zodat voor de automobilist meteen duidelijk is dat hij zich op een woonerf begeeft. Ook de 50- en 70 kilometerwegen krijgen een eenduidig uiterlijk.

In de praktijk mogen automobilisten straks alleen op doorgaande wegen in Amsterdam sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Dat zijn bijvoorbeeld de verkeersaders richting de ringweg A10 en de centrumring.

Handboek

Het verkeersplan moet het aantal verkeersdoden en zwaargewonde slachtoffers in acht jaar met 40 procent terugdringen. Feitelijk betekent dat maximaal 24 doden en 433 zwaargewonden in de politieregio Amsterdam-Amstelland. Het verkeersteam stuurt de plannen aan. In dat team werken politie, justitie en gemeente gezamenlijk aan de gestelde doelen.

Alle stadsdelen in Amsterdam krijgen een handboek met daarin de profielen en patronen voor de verschillende wegen. Zo worden alle kilometerwegen tenminste 3,25 meter breed en krijgen een zoab-wegdek (zeer open asfalt beton). Ook zijn er ideeën om bepaalde wegen een specifieke kleur te geven, zoals nu veel fietspaden al rood gekleurd zijn.

Strengere controle

Behalve aanpassing van de wegen moet strengere controle van de politie leiden tot minder verkeersslachtoffers. In het verkeersplan is een serie streefgetallen opgenomen: 90 procent van de automobilisten en passagiers moet straks een autogordel dragen (nu tot 70 procent), zich houden aan de maximum snelheid en stoppen voor rood licht. Het aantal rijders onder invloed mag niet boven de procent uitkomen en brommerrijders en hun passagiers moeten allemaal een helm op. Nu zit 30 procent van de passagiers zonder helm achterop.

De politie wil gerichter controleren op plekken waar veel ongelukken gebeuren. Niet alleen de verkeerspolitie zal zich hier mee bezighouden, ook wijkteams worden ingezet. Overigens mag het andere politiewerk niet in de verdrukking komen door het ambitieuze verkeersplan.