LUXEMBURG - Nederland blijft eisen dat de nettocontributie aan de Europese Unie met meer dan 350 tot 500 miljoen euro per jaar daalt. Dat hebben Nederlandse bronnen zondagavond laten weten bij aanvang van overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg over de EU-contributie van 2007 tot en met 2013.

De verwachting is niet dat het overleg in Luxemburg meteen resultaat oplevert. Eind volgende week moeten de Europese regeringsleiders wel tot overeenstemming zien te komen tijdens een top in Brussel. Nederland, dat nu per hoofd van de bevolking de hoogste bijdrage levert aan de EU, wil eigenlijk eenzelfde soort automatische korting op de Europese bijdrage als de Britten nu krijgen. Daar voorziet het laatste voorstel van huidig EU-voorzitter Luxemburg niet in.

Neestemmers

Wel zou Nederland door een lagere afdracht van btw-bijdragen aan Brussel jaarlijks 350 tot 500 miljoen euro minder aan de EU hoeven te betalen. Premier Balkenende en minister Zalm van Financiën wezen dit eerder als onvoldoende van de hand. Nederland zal zondagavond opnieuw aandringen op een hogere korting aan Brussel. De hoge Nederlandse bijdrage aan Brussel bleek overigens een van de belangrijkste redenen voor de neestemmers in het referendum over de EU-grondwet.

Britse korting

Van doorslaggevend belang voor een akkoord wordt voor begin van de komende week gepland overleg tussen de Luxemburgse premier Juncker en zijn Britse collega Blair. Juncker wil volgens laatste voorstellen knagen aan de automatische Britse korting op de nettobijdrage aan Europa.

Blair wil hier alleen over praten als de Europese landbouwuitgaven opnieuw ter discussie kunnen komen te staan. Frankrijk, dat sterk profiteert van de Europese landbouwuitgaven, heeft dit al resoluut van de hand gewezen.

Veto

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer liet zondag voorafgaand aan het overleg echter al wel voorzichtig doorschemeren hierover te willen praten onder voorwaarden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Straw herhaalde zondagavond dat zijn land een veto tegen de EU-begroting uit zal spreken als er echt aan de korting op de Europese bijdrage wordt getornd.

Verder werpt Italië de laatste dagen ineens forse problemen op, omdat de Luxemburgse plannen voorzien in een veel langere bijdrage aan Rome uit de Europese steunpot voor achtergestelde regio's. Vooral het zuiden van Italië zou er fors op achteruit gaan.