DEN HAAG - De PvdA vermoedt een samenspanning tussen diverse overheden en Schiphol tegen projectontwikkelaar Chipshol. Deze onderneming probeert al jarenlang een groot bedrijventerrein bij de luchthaven neer te zetten, maar door een bouwverbod is dat nog niet gelukt. Tweede-Kamerlid Duivesteijn van de PvdA wil een onafhankelijk onderzoek, zei hij zaterdag tegen Radio 1.

Chipshol heeft alle vergunningen rond voor een bedrijvenpark op het Groenenberg-terrein bij het vliegveld. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft echter, op verzoek van Schiphol, een bouwverbod opgelegd. De veiligheid zou in gevaar komen, omdat het terrein dicht bij de Aalsmeerbaan ligt.

Schadevergoeding

Chipshol heeft al diverse rechtszaken aangespannen, waaronder tegen de provincie Noord-Holland, het ministerie en Schiphol. Begin dit jaar besloot de rechter dat de gebiedsontwikkelaar recht heeft op een schadevergoeding van Schiphol. Chipshol denkt aan 100 miljoen euro, maar de luchthaven noemde dat eerder buiten proporties.

Duivesteijn zei dat het erop lijkt dat Schiphol een concurrent buiten de deur wil houden. Hij wil duidelijkheid over de rol van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) in het conflict. Bovendien wil hij weten wie de eventuele schade die Chipshol heeft geleden, moet betalen.

Gevaar

Uit een recent rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) blijkt dat de geplande gebouwen geen invloed hebben op de veiligheid. Alleen vrachtwagens op een parkeerterrein zouden gevaar kunnen opleveren, maar Chipshol heeft de plannen daarvoor al geschrapt.

De eigenaren van Chipshol, de familie Poot, houden Schiphol-directeur Cerfontaine verantwoordelijk voor het conflict. Zij verwijten hem zelfs crimineel gedrag. Chipshol sluit een strafrechtelijke procedure niet uit.

Hoorzitting

Een speciale commissie heeft onlangs geconcludeerd dat het bouwverbod gerechtvaardigd is. Staatssecretaris Schultz geeft binnenkort alle partijen de kans om op het rapport te reageren tijdens een hoorzitting. Op basis hiervan zal Schultz haar eerdere besluit nog eens onder de loep nemen, aldus haar woordvoerder zaterdag.

Schiphol krijgt zeer waarschijnlijk een tweede schadeclaim aan de broek van meer dan 200 miljoen euro. Ook op een stuk grond ten noorden van de luchthaven, Badhoevedorp-Zuid, wil Chipshol een bedrijventerrein plaatsen. Door toedoen van Schiphol en de provincie Noord-Holland is er volgens de projectontwikkelaar nog geen begin gemaakt met de bouw.