DEN HAAG - Het nieuwe systeem om vitale sectoren te waarschuwen bij een terroristische dreiging gaat volgende week donderdag in. De Nederlandse Spoorwegen, de luchthaven Schiphol, de Rotterdamse haven en waterleidingbedrijven krijgen er het eerste mee te maken.

Dat heeft het kabinet vrijdag aangekondigd. Aanvankelijk was het de bedoeling om bij het zogeheten alerteringssysteem kleurencodes te gebruiken, maar daar is de overheid van afgestapt. Nu zijn er naast een basisniveau drie alerteringsniveaus (lichte, matige en hoge dreiging) die gekoppeld zijn aan specifieke maatregelen die de sectoren moeten nemen.

Dreiging

De minister van Justitie neemt het besluit om een bepaalde mate van dreiging af te kondigen. Hij doet dat in overleg met zijn collega van Binnenlandse Zaken, tenzij daar geen tijd meer voor is.

Een woordvoerder van Justitie wees erop dat het systeem niet voor het publiek is bedoeld, maar uitsluitend voor de relevante overheidsinstellingen, bedrijven en andere sectoren.

Geen behoefte

Volgens het kabinet is uit onderzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst gebleken dat burgers geen behoefte hebben aan algemene dreigingsinformatie, maar dat ze liever in een concrete situatie horen wat er speelt, welke maatregelen zijn genomen en wat ze eventueel zelf kunnen doen. De overheid zal mensen daarom wel informeren als het systeem wordt gebruikt. Ook kunnen ze bijvoorbeeld bij Postbus 51 terecht met vragen.

Een kleur zegt mensen niet zoveel, lichtte de zegsman het besluit toe om niet meer met kleuren te werken. Ook uit ervaringen in de Verenigde Staten bleek het kleurensysteem volgens hem niet altijd succesvol. Bovendien zouden kleurencodes verwarring kunnen veroorzaken. Het kan wel zijn dat bepaalde bedrijven intern met kleurencodes werken.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken zal het alerteringssysteem donderdag verder toelichten. Ook wordt dan het dreigingsniveau per sector bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat het systeem de komende tijd ook voor andere sectoren gaat gelden.