DEN HAAG - Het kabinet zal zijn wetsvoorstel voor een nieuwe WAO vooralsnog niet aanpassen, hoewel daarvoor in de Tweede Kamer geen enkele steun bestaat. "We gaan eerst in debat met de Kamer", zei minister De Geus van Sociale Zaken vrijdag na afloop van de ministerraad. De Kamer bespreekt het WAO-plan volgende week maandag en vrijdag.

Volgens De Geus moet het debat "op argumenten gevoerd worden". Hij wil niet "vooraf posities innemen". Als de Kamer met wijzigingsvoorstellen komt, zal De Geus "advies geven of die wel of niet verstandig lijken". Het tijdsaspect zal bij die beoordeling een belangrijke rol spelen, aldus De Geus. Het kabinet hecht volgens hem veel waarde aan een invoering van het nieuwe WAO-regime per 1 januari volgend jaar.

Uitvoering

De minister wees erop dat de kritiek uit de Kamer niet het hele WAO-plan betreft, maar alleen de uitvoering van de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De Geus wil die door zowel de publieke uitkeringsfabriek UWV als door private verzekeraars laten verrichten.

De coalitiefracties wijzen die aanpak als te complex van de hand, maar zijn onderling ook verdeeld. CDA en D66 willlen een uitvoering door alleen de verzekeraars, de VVD gaat liever in zee met het UWV. Bij een private uitvoering is sprake van aanloopkosten van 6 miljard euro en dat vinden de liberalen veel te veel.

CDA en D66 werken achter de schermen aan een oplossing voor die hoge aanloopkosten. Ze hopen de VVD daarna mee te krijgen. De oppositie ziet het liefst dat de hele wet van tafel gaat.