DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag tijdens de laatste wekelijkse vergadering besloten een beslissing over een strenger anti-rookbeleid over te laten aan het nieuwe kabinet. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid) wilde het rookverbod, dat nu al geldt in theaters, uitbreiden tot poppodia, foyers van schouwburgen en andere kunstinstellingen.

De Vereniging van Nederlandse Poppodia was boos over deze maatregel, een uitwerking van de Tabakswet. Roken bij popconcerten zou voortaan taboe zijn, tenzij er aparte ruimtes zouden komen waar wel gerookt mag worden. Ook voelen de exploitanten van de popzalen er niets voor om mensen die een rookverbod overtreden met harde hand te verwijderen.

/NIEUWSRoken binnenkort verboden tijdens popconcert