DEN HAAG - De inburgeringstoets die een migrant al in het herkomstland moet afleggen, wordt later ingevoerd dan 1 juli, zoals de planning was. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) schrijft aan de Tweede Kamer dat het wetenschappelijk rapport over de toetsing nog niet klaar is.

Ze zou deze rapportage in mei al naar de Tweede Kamer sturen maar ze verwacht dat dit pas in het zomerreces gebeurt. Daardoor kan de parlementaire behandeling niet in juni worden afgerond.