DEN HAAG - De PvdA heeft een alternatief voor het WAO-plan van het kabinet ontwikkeld. Dat voorziet erin dat de huidige praktijk grotendeels in stand blijft, met enkele aanpassingen. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het PvdA-voorstel leidt tot een daling van het aantal uitkeringsjaren met 40.000. Daardoor ontstaat een lastenverlichting voor burgers en bedrijven van driekwart miljard euro.

Volgens de bedenkster van het plan, Tweede-Kamerlid Bussemaker, is het daarmee een miljard goedkoper dan het kabinetsplan, dat tot een kwart miljard lastenverzwaring leidt.

De Kamer houdt donderdag een spoeddebat over de WAO. De afgelopen dagen werd duidelijk dat niet alleen de oppositie, maar ook de regeringspartijen grote bezwaren hebben tegen het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken. Vooral de VVD ziet er heel weinig in.

Uitkering

Het kabinet wil dat alleen volledig arbeidsongeschikten nog een uitkering krijgen. Wie deels kan werken moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven. Zowel uitkeringsinstantie UWV als private verzekeraars moeten die regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten gaan uitvoeren. Op dat laatste onderdeel richt zich de kritiek van de Kamer. Ze vindt de gekozen aanpak te ingewikkeld en te duur.

Volgens de PvdA hoeft er aan de huidige WAO niet zoveel veranderd te worden, omdat het aantal nieuwe WAO'ers al daalt. Bussemaker wil wel enkele verbeteringen aanbrengen. Zo zouden deels arbeidsongeschikten meer moeten kunnen bijverdienen, zodat ze sneller bereid zijn weer te gaan werken.

Bedrijven die een meer dan gemiddeld aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen, zouden een korting op de premie moeten krijgen. Ook wil de PvdA het WAO-gat (een bezuiniging van begin jaren '90) weer dichten. In de meeste CAO's is dat WAO-gat gerepareerd.